Problem med sletting av hushaldning

Heisann!

Er det andre her som slit med å slette ei “tom” hushaldning (der paring til smarthub har blitt fjerna)?

Viss eg trykkjer “slett hushaldning” så går det eit halvt minutt eller der ikring, og så får eg feilmeldinga “noe gikk galt”. Eg har prøva fleire gonger, og har starta appen heilt på nytt fleire gonger.

Ja, eg fekk nettopp løyst samme problem (sletting av hub som ikkje er i bruk lenger) ved å kontakta supporttelefonen

1 Like

Den er god, då tek eg det via kundestøtte. Takk! :blush::+1: