Slette Hue enheter

Prøver å slette Hue enheter som er lagt inn via Hue appen og Playgrounds. Dette går ikke via vanlig sletting i Futurehome appen. Det ligger både enheter og rutiner i FH appen som ikke lenger finnes in Hue appen. Noen som vet hvordan det kan gjøres?
De ligger ikke under Adapters i Things Plex, så heller ikke mulig å få slettet de via den fremgangsmåten.

Du kan følge denne guide for å slette HUE enheter.

Thingsplex har blitt endret - hvordan sletter HUE enheter i v1.1.9? Når jeg klikker på “delete” knappen, ingenting skjer.