Smarthub update - vinculum 3.0.34

Jeg får ikke opp «boiler» som alternativ på heatit zm relay. Må jeg inkludere på nytt @espen ?

1 Like

“Boiler” som enhetstype er ikke for universelle reléer, men faktiske VVB. I ditt tilfelle er det snakk om et relé i forkant av berederen og ikke selve berederen. “Boiler” ble lagt til som en egen type for å støtte Høiax Connected og dens funksjoner. Denne er litt mer kompleks enn andre enheter siden den på en måte har termostatfunksjon, men strekker seg over helt andre temperaturer og skal ikke telle med i romtemp osv.

Jeg skjønner. Er det noen mulighet å få VVB tilkoblet rele til å vise som varmtvannsbereder i oversikten?
Synes det blir så uoversiktlig å ha den liggende under «apparat»

4 Likes

Veldig enig - det er vel fåtallet som har Høiax sin fancy nye utgave, men å få Varmtvannstanken (uavhengig av om det er en Heatit ZM, Aeotec Heavy Duty, eller annen type rele som styrer den) som storforbruker inn i en egen kategori hadde vært gull. Å lage egne kategorier hadde også vært fint, sånn sett, og gjerne uten å ta med en evt. temp sensor inn i romtemp kalkuleringen. Det er fremdeles helt uforståelig tåpelig at dette ikke er fikset enda!

8 Likes

Sjekket for moro skyld; ønsket er nesten på dagen 2 år gammelt :partying_face:

Stem gjerne denne frem også:

Hjelper vel ikke akkurat å stemme noe som helst frem. Det som ligger der er jo flere år gammelt.

Er altfor mange forslag der til at alt blir gjort. Men kan jo håpe at de ser på hva brukerne spør etter innimellom…