Snarvei modus og temperatur varmepumpe med sensibo

Hei, jeg har nettopp begynt å leke meg litt med thingsplex og ønsker å lage en snarvei som endrer modus fra varme til kjøling på to varmepumper jeg har (og en annen snarvei som gjør omvendt).
Jeg satte den ene varmepumpen på kjøling og endret deretter temperaturen. Under ligger utklipp fra message streamen når jeg endret temperatur.
Er det noen som kan hjelpe meg å stappe disse dataene inn riktig i “action” slik at den setter kjølemodus og tremperatur til 25.5°c ?
Er det evt. andre data dere trenger?

Hvis jeg får hjelp til dette så tror jeg at jeg skal klare å få lagt inn den andre varmepumpen på kjøling, og begge to på heating snarvei siden jeg da kan se hvor de forskjellige dataene skal i “action”

{
 "serv": "thermostat",
 "type": "cmd.setpoint.set",
 "val_t": "str_map",
 "val": {
  "temp": "25.5",
  "type": "cool",
  "unit": "C"
 },
 "props": {},
 "tags": null,
 "resp_to": "pt:j1/mt:rsp/rt:cloud/rn:remote-client/ad:smarthome-app",
 "src": "app",
 "ver": "1",
 "uid": "d9e67c5a-8177-4c16-89b5-df0e838ec0e0",
 "topic": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:thermostat/ad:8GLPPh62_0"
}

Hei og velkommen til forumet :slight_smile:

Her er et eksempel du kan ta utgangspunkt i :slight_smile:

{
 "Id": "Qi7CVJ24avXOdtS",
 "ClassId": "Qi7CVJ24avXOdtS",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-05-27T19:26:33.237291879+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-05-27T19:39:07.569880268+02:00",
 "Name": "cooling_AC_sensibo",
 "Group": "sensibo",
 "Description": "sets mode to cooling on sensibo from shortcut",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "shortcut trigger",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EventType": "shortcut",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 258,
    "y": 175
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "send msg to sensibo",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:thermostat/ad:gcKWCYpE",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "temp": "23.000000",
      "type": "cool",
      "unit": "C"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 256,
    "y": 349
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Mode for Sensibo set to COOL",
      "message_no": "-Modus for Sensibo satt til KJØLING",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 258,
    "y": 522
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hei og takk for svar, jeg satt en god stund og prøvde meg frem i helgen, men fikk kun til å endre temperatur på den måten.
Jeg fant dog ut at jeg kunne endre modus med en egen action etterpå :stuck_out_tongue:
Jeg legger med koden jeg endte opp med.
Dette er dog for å sette temperatur og modus på to forskjellige varmepumper.

{
 "Id": "fe69c410-ea8f-11ec-b8a8-a9a0171eec98",
 "ClassId": "fe69c410-ea8f-11ec-b8a8-a9a0171eec98",
 "Author": "Tommy",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-06-12T20:41:11.121405Z",
 "UpdatedAt": "2022-06-12T23:15:39.996500205+02:00",
 "Name": "Varmepumpe kjoling",
 "Group": "Varmepumpe",
 "Description": "VP Kjeller kjoling 30c, VP Stue kjoling 25c",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "67",
   "Type": "action",
   "Label": "send cooling setpoint of VP Stue to 25.0",
   "SuccessTransition": "70",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:thermostat/ad:8GLPPh62_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "temp": "25",
      "type": "cool",
      "unit": "C"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "78",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 820,
    "y": 244
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "68",
   "Type": "action",
   "Label": "send cooling setpoint of VP Kjellerstue to 30.0",
   "SuccessTransition": "71",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:thermostat/ad:Hf6dwSCK_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "temp": "30",
      "type": "cool",
      "unit": "C"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "93",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 790,
    "y": 638
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "69",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Home event trigger",
   "SuccessTransition": "67",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EventType": "shortcut",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "10"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 824,
    "y": 71
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  },
  {
   "Id": "70",
   "Type": "action",
   "Label": "send cooling mode to VP Stue",
   "SuccessTransition": "68",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:thermostat/ad:8GLPPh62_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "cool",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "78",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 817,
    "y": 423
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "71",
   "Type": "action",
   "Label": "send cooling mode to VP Kjellerstue",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:thermostat/ad:Hf6dwSCK_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "cool",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "78",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 793,
    "y": 823
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like