Sonos kontroll med z-push4

Hei, noen som kan hjelpe meg med å lage flow for å styre sonos ? Har en heatit z-push 4 som jeg ønsker play/pause, volum opp/ned på :slight_smile:

Har prøvd å rote i tp i dag uten hell

Hei!
Har laget et lite forsøk her så du kan teste ut.
Knapp oppe til venstre: play
Knapp oppe til høyre: pause
Knapp nede til venstre: volume - 5
Knapp nede til høyre: volume + 5
Importer denne;

{
 "Id": "gjOwzhepnLJZVGS",
 "ClassId": "gjOwzhepnLJZVGS",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2024-05-06T10:17:36.361087026+02:00",
 "UpdatedAt": "2024-05-06T10:36:49.549024896+02:00",
 "Name": "Sonos - Heatit z-push4",
 "Group": "sonos",
 "Description": "Controls sonos from Heatit Z-Push 4",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Volume report",
   "SuccessTransition": "14",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:{{setting \"sonos.address\"}}",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "evt.volume.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "int"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 148,
    "y": 239
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": 20
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Update variable",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "volume",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 146,
    "y": 564
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Scene report",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:{{setting \"remote.address\"}}_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 844,
    "y": 228
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "4.0"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "1.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "1.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "5",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 481,
    "y": 425
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "if",
   "Label": "2.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "2.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "9"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 705,
    "y": 422
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "3.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "3.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "7",
    "TrueTransition": "11"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 934,
    "y": 424
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "if",
   "Label": "4.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "4.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "12"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1167,
    "y": 427
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Play",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:{{setting \"sonos.address\"}}",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "cmd.playback.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "play",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 466,
    "y": 627
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "play"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "Pause",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:{{setting \"sonos.address\"}}",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "cmd.playback.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "pause",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 698,
    "y": 630
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "play"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "Vol adjust",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:{{setting \"sonos.address\"}}",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "cmd.volume.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "volume_new",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "VariableType": "int"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1076,
    "y": 818
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": 25
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "transform",
   "Label": "vol - 5",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "volume-5",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "volume",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "volume_new",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [],
    "IsLVariableGlobal": false,
    "TargetVariableType": "int",
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 931,
    "y": 631
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "transform",
   "Label": "vol + 5",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "volume+5",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "volume",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "volume_new",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [],
    "IsLVariableGlobal": false,
    "TargetVariableType": "int"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1166,
    "y": 637
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "wait",
   "Label": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "2",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": 1000,
   "Ui": {
    "x": 145,
    "y": 417,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  }
 ],
 "Settings": {
  "sonos.address": {
   "Value": "347E5C3E36DC01400",
   "ValueType": "string",
   "Key": "sonos.address",
   "Description": "The address for the sonos device"
  },
  "remote.address": {
   "Value": "660",
   "ValueType": "string",
   "Key": "remote.address",
   "Description": "The address for the remote device"
  }
 },
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Etter import, åpne flowen og klikk på pensel ikonet.
Fyll ut addressen til Sonos høyttaleren og den trådløse bryteren - disse kan du finne i appen :slight_smile: (Dette er for å slippe å måtte endre på hver node :wink: )
Husk å lagre både i “popup vinduet” og i flowen etterpå.

!! NB !!
Ved hyppig endring av volum så sendes det mange forespørsler til Sonos’ API, som kan resultere i rate-limit (forespørslene blir blokkert da det blir sendt for mange)

1 Like

Tusen takk :blush::+1: testa det nå, fikk play/pause til å fungere, men ikke volum opp/ned. Noen forslag? :blush:

1 Like

Flott :slight_smile:
Kan du sjekke om flow har generert variablere når du importerte? Det er en “show variables” knapp når du har flowen åpen.