Sonos volumkontroll

Hei der! Er det nokon der ute som har klart å laga ein brukarvennlig flow for å justera sonos volum opp og ned vha. scene frå ein veggbryter, feks Heatit Z-push button? Eg har ein flow som fungerar, men den reagerer ikkje alltid forutsigbart på gjentatte tastetrykk. Aller helst hadde eg sett at det fantes ein innebygd funksjon som heva eller senka volumet med eit gitt inkrement for kvar gong aksjonen blei kjørt. I koden under vert gjeldande volum lagra i ein variabel, basert på evt.volume.report.

{
 "Id": "cVk9M2XjuyWxv1g",
 "ClassId": "8ovjy2o7llwhMcJ",
 "Author": "jonseim@gmail.com",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-11-06T18:24:49.430889407+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-11-06T18:51:33.982129895+01:00",
 "Name": "Panel kjøkken Sonos",
 "Group": "remote",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "action",
   "Label": "Play Kjøkken",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:000E58F003A801400",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "cmd.playback.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "play",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 76,
    "y": 627
   }
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "trigger",
   "Label": "bryter",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:112_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 41,
    "y": 219
   }
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "scene=1.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "1.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "1"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 65,
    "y": 425
   }
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "scene=2.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "2.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "8",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 332,
    "y": 428
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Pause Kjøkken",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:000E58F003A801400",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "cmd.playback.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "pause",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 335,
    "y": 619
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "trigger",
   "Label": "evt.volume.report",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:000E58F003A801400",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "evt.volume.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 979,
    "y": 153
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "volume",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "volume",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 967,
    "y": 322
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "if",
   "Label": "scene=3.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "3.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "10"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 573,
    "y": 430
   }
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "cmd.volume.set",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:000E58F003A801400",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "cmd.volume.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "play",
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "volume",
    "VariableType": "int",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 680,
    "y": 825
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "transform",
   "Label": "volume: +3",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "variable+3",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "volume",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "volume",
    "TargetVariableType": "int",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 562,
    "y": 617
   }
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "if",
   "Label": "scene=4.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "4.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "12"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 789,
    "y": 431
   }
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "transform",
   "Label": "volume: -3",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "variable-3",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "volume",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "volume",
    "TargetVariableType": "int",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 773,
    "y": 602
   }
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "action",
   "Label": "cmd.volume.get.report",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:000E58B2AA6901400",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "cmd.volume.get_report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "play",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1182,
    "y": 330
   }
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "trigger",
   "Label": "evt.playback.report",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:sonos/ad:1/sv:media_player/ad:000E58F003A801400",
   "Service": "media_player",
   "ServiceInterface": "evt.playback.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1193,
    "y": 155
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}