Strømlogg. Feil kWh i graf og HAN sensor

Er det andre som får feil avlesning i kWh på venstre side i grafen? Virker som om det er en form for forskyvning her. Ligger aldri over 10kWh ifølge Lnett, men avlesning i grafen viser til tider opp mot 4kWh mer. Se bildevedlegg. Virker som om tallene på venstre side i graf burde vært “dratt” lengre opp. Totalt forbruk i kWh per dag er korrekte.

Går det ann å flytte komma under avlest i1 og u1 på HANsensoren. Her vises avleste verdier med 10 gangen. KWh er OK.