Strømprisen i dag er et godt eksempel på at det ikke lar seg smartstyre ting basert på prosent over/under snitt

Om du ser på vedlagte bilde av strømpriser fra nordpool (priser er pr mega Wt så du må flytte komma en plass til venstre for å få pris for kWt, og prisen eruten mva)
Du kan se at om du setter at ting skal slå seg av når prisen er 5% over dagens snitt, så vil det føre til at strømmen kun slås av i 3 timer på formiddagen.
Det beste var om det hadde vert mulig å velge å slå på vvb de 4 rimeligste timer mellom kl 22 og 07 og de 3 rimeligste timene mellom kl 07 og 22. for mange er det forlite å bare varme vann i de rimeligste timene på natten.

6 Likes

Enig. I praksis er no einaste løysing å overstyre prisautomatikk med tidsstyring eit par-tre timar i løpet av dagen for å sikre varmt vatn til ettermiddagen/kvelden. Og er ein då uheldig kan ein treffe dei dyraste timane i inneverande døgn.

Gjennomsnitt styring er ingen dårlig styring om man forholder seg til prosentvis over, og alt under er sparing. Med andre ord, om timesprisen er 5% og høyere enn snitt = skru av bereder. Alt under, så blir berederen på. Berederen varmer kun om vannet er kaldt nok, så og forholde seg til timer er etter min mening ikke en fornuftig tilnærming. Jeg styrer bereder kun av på faste tider i ukedager, for prismønsteret er ganske forutsigbart (Siden varmtvannet holder seg lenge, selv ved forbruk, så blir den styrt av total effekt på sikringsskapet i tillegg) Gjennomsnitt styring blir benyttet på varmeovner, og fungerer veldig bra. Selv på denne dagen som du refererèr til.

Vi har 300l tank med 3kw effekt. Tanken vår er betydelig overdimensjonert i forhold til bruken vår. Så ideelt sett hadde det vært ønskelig å varme kun på timer under en gitt pris satt av meg på dagtid, og ellers ta hovedoppvarming på natt. Snitt varming drar ikke ut potensialet for oss slik strømprisen fordeler seg gjennom døgnet nå.

Eventuelt at man kunne satt oppvarming i et gitt antall blant de rimeligste timene mellom 06-23.

Dette kunne “enkelt” løses med at Futurhome bruker median i stedet for gjennomsnitt. Lavere enn Median vil alltid være de 12 billigste timene.
Nå ønsker en gjerne ikke å ha de 12 billigste timene, men kanskje de 6, 4, eller et hvilket som helst antall timer. Hvorfor ikke la oss sette hvor mange av de billigste timene vi ønsker? Dette bør ikke være spesielt vanskelig å implementere.

Og det bør være mulig å å slå på vvb de 4 biligste timene mellom kl 22 og 07, og de 3 billigste mellom kl 11 og 22. Det burde ikke være vanskelig å implementere det. Tibber og Homey har slik funksjon og en kan i tillegg ha som kriterier om timen er rimeligste eller dyreste av de neste X timene.

Jeg syns også det å sette en prosent over/under er vanskelig å forholde seg til. Hva blir konsekvensene av 5%? 10%? 20%? Selv har jeg laget mitt eget API og delt døgnets timer inn i 4 HIGH, 4 MEDIUM, 12 LOW og 4 CHEAP timer.

Da er det enkelt å kjøre berederen på i de 4 billigste timene i døgnet. Lade bilen bare når det er LOW og CHEAP. Sette temperaturen ned 1 grad når det er HIGH osv.

1 Like

Enig. Ønsker å kjøre VVB de x antall billigste timene i døgnet.

Hei,

Er det mulig å få en kopi av denne koden? Jeg har også merket noen tilfeller at VVB ikke skrur seg på i det hele tatt gjennom døgnet siden den er satt opp etter prosent av dagsgjennomsnittet.

En særdeles newbie på programmering sier; på forhånd takk​:crazy_face::joy:

1 Like