Styre mill ovn via mill socket

Prøver å styre et par eldre mill ovner uten wifi vha mill wifi socket. Men, ovner kommer inn FH, men det ser ut til at det er mill app og programmer som styrer selve temperaturene. Er det en spesiell setting som må settes i mill app for fjernstyring? Eller er trikset å legge dem heller direkte i tibber app?

Du må vel huke av for: “Kontroller enheten individuelt” på hver enhet du skal styre i Mill-appen. Da bør det kun være FH som har styringa.

1 Like