Styring etter strømpris / billigste timer

Hei

Jeg har ikke mye erfaring med Futurehome-systemet, og har et spørsmål eller to om styring av utstyr basert på strømprisen. Har forsøkt å søke litt på forumet her men ikke funnet noe svar (men kanskje et par ubesvarte spørsmål?).

Uansett. Jeg har fundert litt på styring av varmtvannsbeholder. Jeg har et rele som styrer varmtvannstanken, og om jeg aktiverer strømkontroll så blir dette releet skrudd av og på basert på strømprisen.
Jeg skulle imidlertid hatt en litt mer detaljert styring på dette. Er det noen funksjoner eller måter å kunne ha releet aktivt på de x billigste timene mellom to klokkeslett?
I korte trekk ønsker jeg en styring som dette:
-På mellom 05 og 07
-På de 5 billigste timene mellom 08 og 18
-På fra 18-21
-På de 3 billigste timene mellom 22 og 05.

Hei, og velkommen :smiley:

Dessverre er det korte svaret her nei.
Via Strømkontroll vil den ta billigste 50 persentil (som regel billigste 12 timer) i døgnet, men ikke spesifisert mer enn det. Et annet element her er maks samtidig forbruk, altså det som går på nettleien. Det gjør at berederen må være tilgjengelig for å kunne skru seg av når som helst, og at den som “på mellom 18-21” ikke vil tilgjengelig.

Hvis man er veldig teknisk, går det selvfølgelig an å bruke Thingsplex og lage en logikk selv, men da må man deaktivere Strømkontroll for at disse ikke skal “sloss” om styringen.

Vi jobber med å videreutvikle denne tjenesten, men pr. nå har vi ikke den funksjonaliteten du etterspør.

1 Like

Hei og takk for raskt svar!

Jeg er ikke fremmed for å skru av strømkontroll på VVB og legge inn styring selv via Thingsplex. Har forsøkt å lete litt og ikke funnet fram til noen funksjoner for å ta aksjon basert på strømpris for den aktuelle timen (men det kan meget godt være jeg har oversett noe).

Når det gjelder samtidig forbruk vil det nok i de fleste tilfeller være tilstrekkelig å skru av elbil-laderen for å fjerne toppene. Regner med det er mulig å beholde strømkontroll på denne (Easee) men ikke for VVB?
Har også lest en plass at styringen for samtidig forbruk vil kunne skru av utstyr i 10 minutter om gangen (men sikkert flere ganger på rad om nødvendig?). Det hadde i så fall ikke vært krise om VVB er av f.eks 20 minutter i løpet av en time den egentlig skal være på, normalt sett.

Når jeg først er igang: Er det mulig å kun ha begrensning på samtidig forbruk på elbil-laderen, men ikke styring basert på strømpris? Nettopp for å unngå høyere effekt-trinn på nettleia har jeg satt ladestrømmen på laderen relativt lavt, og har derfor behov for å lade en god del timer i døgnet (lang reisevei).

1 Like

Du kan legge sammen forbruk ved å summere ønskede laster inn til en global variabel som du i en annen flow benytter til regulering. Om det kun er samlet forbruk fra HAN, så er den en trigger i “keep last” kjøring av flow, som du benytter til regulering.

1 Like