Temperatur-visning - gjennomsnitt på rom

Hei,

Jeg har varmeovner i forskjellige rom, men en utfordring har vært at temperaturen som rapporteres fra ovnen ikke er representativt for temperaturen i rommet. Derfor har jeg satt inn Namron temperaturmålere og laget regler/automasjon basert på temperatur og tidspunkt, vinduer åpne osv.

For hvert rom er den eksterne temperatur-måleren valgt som “hovedtempsensor”, men appen viser meg en temperatur som er basert på gjennomsnittet av hva panelovnene rapporterer og hva den eksterne måleren rapporterer.

Er det noe jeg har gjort galt, eller er det bare slik det er?

Hei og velkommen til forumet!

Det korte svaret er dessverre; det er bare slik det er.
Vi har jobbet mye med forbedringer på dette punktet, men vi har ikke kommet i mål grunnet omprioriteringer. Jeg håper og tror av vi får dette på plass, men jeg er ikke sikker på tidsperspektivet.

Hei,
trikset her er vel å ikke asigne ett rom til den andre temperatur måleren… men det er langt i fra en optimal løsning. Er veldig rart at FutureH har valgt å gå for en sånn løsning…Blir jo veldig lite hensikstmessig dersom en har flere enheter.

Ett problem med detta är att många rörelsesensorer, vattendetektorer mm har också inbyggda temperaturgivare.
Dessa borde man kunna välja om de ska visas eller inte, eftersom jag tycker att det blir fel att visa en genomsnittlig temperatur från givare som är placerade på väldigt olika platser i samma rum.

1 Like

Dette er «planlagt» men ingen vet når, dessverre.

Dette er planlagt ja. Vi har tegnet og gjort klart mye til en slik oppdatering, men det handler rett og slett om utviklingsressurser og prioritering.
Jeg veit at det er kjedelig for alle som ikke bryr seg om elbillading, men vi må fokusere på laderen vår og sikre kvalitet på denne først. Videre i 2024 tror jeg det blir veldig spennende med denne type oppdateringer som det snakkes om her.

2 Likes