Temperaturvarsling spam

Når kan enn forvente at produktet blir stabilt?
Varsling er satt til av men logg full av rapporteringer for det


instillingen er for push varslinger. Mottar du pushvarslinger også for lav temp?

Om du også får pushvarslinger så må dette undersøkes, og da er det best om du tar kontakt på 23 50 68 47 eller support@futurehome.no

Her har jeg tydelig misforstått noe. Får ikke pushvarsling. Min feil denne gang :wink:

1 Like