Termostat overstyres til 23 grader

Hei
Jeg har nettopp fått lagt inn 2 stk HeatIt og det fungerer, men opplever at temperaturen overstyres til 23 grader etterhvert, og forstår ikke helt hvorfor den gjør det.

Dette er jo gulvvarme, og temperatur på gulv er jo ikke det samme som temperatur i rom.

Viss eg forstår problemstillinga rett, kan det hende at det skjer i samband med modusbyte eller ved opning av vindauga med sensor på (automasjon)?

1 Like

haha, ja…

Takk @Torfinn. Når du sier det så har jeg en bevegelsesensor som setter hjemmemodus for å teste den ut, for det var den enkleste måte for å logge bevegelse på (da det ikke finnes noe historikk for bevegelser??).

Er det mulighet til å sette temperaturgrensene et sted for de ulike modusene da? Eller har FH valgt 23 grader for oss?

1 Like

Du finner oversikt over siste bevegelse inne på sikkerhet->bevegelse😊

For å velge hva som skal skje i de forskjellige modusene går du på innstillinger-> moduser&snarveier og velger den modusen du vil redigere👍🏻

3 Likes

Hei, det samme skjedde med meg også…
Plutselig var termostaten satt til 23 grader i appen - så oppdaget jeg at instillinger var satt 23 grader ved hjemmemodus (default settings). Men selv om den ble satt til 23 grader i appen når modus ble satt til hjemme, så fikk ikke termostaten beskjed om det. Der var fortsatt temperaturen satt til slik den var før.
Så da jeg lurer på om noen kjenner til hvilke parameter, eller gruppe som må settes for at termostaten også skal oppdateres med temperatur satt av modusen. For hvis jeg går inn i appen og setter temperatur manuelt så oppdateres termostaten. Hmm! Noen råd?

Termostaten er type Heatit Ztemp-2

Frode