Tilpasse ift ny nettariff på plass?

Hei. Er veldig spent på hvordan Futurehome løser tilpasning rundt ny nettariff. Bør jo være en løsning der man slipper å lage masse automasjon selv. Eller er det allerede løst?

Mitt innspill:
Kjør varmegrupper. At jeg som bruker kan velge hvilke rom/termostater/varmepumper som skal slå seg på og av sammen (gruppering). F.eks. hvis man har 10 termostater som drar ca 1 kW hver. La oss si at jeg velger 3 grupper. Slik at disse, i utgangspunktet, aldri slår seg på samtidig. Futurehome kunne da automatisk justert termostater i 2 av gruppene f.eks. 2 grader ned mens den siste gruppen varmer. Og at man hadde gjort en “rotasjon” der dette ble gjort med et intervall bestemt av bruker. F.eks. hvert 10. (eller 30. min) så bytter Futurehome hvilke gruppe som skulle være aktiv. Dette kan gjøre at man sikrer at maks trekk for oppvarming blir 3-4 kW og man kan sørge for at man holder seg innenfor/under innslagspunktet for høyere nettariff.

Uansett vil det være en forventning om at Futurehome løser dette til januar og ikke om 6 mnd eller ett år.

Håper Futurehome kan dele sine tanker :slightly_smiling_face:

8 Likes