Tips til dykk som brukar Tibber Pulse saman med ein Kamstrup-målar

Eg har lenge slite med at straumforbruket frå Tibber Pulse ikkje stemmer overeins med resten av statistikken i FH-appen.

Etter noko feilsøking kom det fram at straummålarar av typen Kamstrup ikkje leverer nok straum via HAN-porten til å halde Pulse i kontinuerleg drift. Eg fekk eit tips frå Tibber support om å kople Pulse permanent til USB-straum.

Etter at eg gjorde det så har Pulse fungera prikkfritt opp mot FH. :+1: Tenkte eg ville dele dette med dykk andre i høve nokon slit med det same. :blush:

2 Likes

Jeg kan legge til at jeg hadde samme problem på min Aidon måler, fra Hafslund.
Etter at jeg koblet Pulse på usb-strøm hoppet målingene opp til riktig nivå umiddelbart.

Så kan se ut som dette gjelder flere produsenter.

2 Likes