Tips til styring av screens

Jeg har fire screens på huset foreløpig der to og to får strøm fra samme koblingsboks.
Jeg valgte å ikke få disse levert med sol/vindsensor for å kunne gjøre dette selv så de styres kun manuelt med fjernkontroll i dag. Jeg har forstått at det er best om jeg hadde hatt opp/ned bryter på de, men det har jeg altså ikke. Det jeg har er en servicebryter som tar strømmen til de, da elektriker sa at dette var et krav siden de ikke hadde egen dedikert kurs.

Jeg har også kjøpt inn to Fibaro Roller Shutter 3 i håp om at det skulle gå som smurt :stuck_out_tongue:
Er det enkleste å få RS3 montert i koblingsboksen til screens eller inne i selve motoren?
er det mulighet for å bytte ut servicebryteren med opp/ned bryter og si at sikringen der strømmen til de går på er “servicebryter”?
Motorene til screensene har fem ledere der selger sa at den ene var til sensorene deres, mens den andre var til “smartstyring”, henholdsvis grå og svart leder.

Håper på noen tips her sånn at jeg slipper å betale en montør tusenvis for å finne ut av dette selv :sweat_smile:

Er det enkleste å få RS3 montert i koblingsboksen til screens eller inne i selve motoren?

Vil tro det er enklest i koblingsboks, med en Fibaro Roller Shutter 3 per screen.

er det mulighet for å bytte ut servicebryteren med opp/ned bryter og si at sikringen der strømmen til de går på er “servicebryter”?

Om elektriker har montert servicebryter bør den ikke fjernes. Sikring kan ikke brukes som servicebryter.

Ok. Jeg forstod det slik at det var vanskeligere å få til dette med den typen motor som bruker fjernkontroll, men er det da bare den ene lederen, grå eller svart, som skal inn på Q1 på en RS3? Alt i manualen vises liksom med brytere og en leder for hver retning på motor, så jeg finner ikke så mye som representerer min situasjon :sweat_smile:

Jeg ser også at RS3 er oppgitt med brukstemperaturer på 0-35 grader. Hvordan vil dette gå om dener montert i en utenførs koblingsboks og det faktisk blir vinter på vestlandet en gang? :stuck_out_tongue:

Hei, sidan du har ein innebygd radiomottakar i solskjerminga di så vert det nok utfordrande å få den til å fungera med RS3 (iallfall uten å tukla med motoren og bryta garantien!). Då ville eg nok gjerne heller ha sjekka ut kva for ein radiomottaker som blir brukt og hvorvidt det finst ein workaround - dvs om lar seg gjera å styra via IFTTT, routines i Google Home eller via ein FH integrasjon. (For Somfy finst det ein feature request her: https://futurehome.canny.io/device-support/p/somfy-integration)

For styring med RS3 må du ha motor med 4 leidningar.

1 Like

Aha. Da høres det jo verre ut for en relativt nybegynner :sleepy:
For min del trenger det ikke å være en RS3, så lenge jeg kan koble det sammen med FH på ett eller annet vis. Kanskje jeg får vente og håpe på en Somfy mulighet. Hvis ikke må jeg kanskje over på en annen hub…