Validere sertifikat når jeg kobler til Philips Hue API

Prøver å koble til Philips Hue API v2. Det krever https, og så langt jeg forstår innebærer det at det må gjøres en sertifikat validering. Philips skriver:

“To use HTTPS properly, the client has to validate the Hue Bridge certificate against the Signify private CA Certificate for Hue Bridges. This is typically done by adding the CA cert into the key store trusted by the HTTP client, or for some HTTP clients by adding it as an input parameter when setting up the HTTPS connection.”

Er det mulig i ThingsPlex å legg til sertifikatet på noen måte slik at det kan valideres?