3 fas eller 1 fas kabel

Hans flommen rammet hytte og nå er det snart klar for oppbygging - el del av det blir en elbilladeboks, som vi ikke hadde fra før.

Trepanel er rivet mellom sikringsskap og hvor ladeboks blir montert, så har tenkt å bruke skult anlegg.

Det er IT nett, og bilen tillatter ikke 3 fas lading. Men hvem vet i fremtiden om bilene/ladere forandres. Det blir sikkert laaaangt tid før 400v TN nett kommer.

Spørsmålet er om det blir lovlig for elektrikkeren å bruke 3 fas kabel istedenfor 1 fas for installasjon? Og trekke om en 6mm kabel blir sikkert umulig.

Det blir elektriker som gjør jobben - og jeg vet jeg kan spørre han/hun, men jeg ønsker å være en “informed shopper.” :slight_smile:

Hei!

Merk at dette gjelder for Futurehome Charge, vår nye ladeboks i markedet.

Ved nye installasjoner anbefaler vi veldig sterkt at installatør kobler og kabler opp for å legge til rette for 3-fas-lading.

Årsaken til dette er for å fremtidssikre installasjonen. Vår ladeboks (Futurehome Charge) har innebygd sikkerhet for å forhindre elbiler som ikke tillater mer enn 1-fas-lading fra å bruke alle tre fasene. Det er med andre ord helt trygt å koble til Futurehome Charge satt opp på 3-fas mot en elbil som kun lader på 1-fas.

Ved å koble opp Charge mot alle tre fasene vil man også gjøre ladeboksen i stand til å bruke fasebalansering i fremtiden når dette blir lansert som en funksjon, som gjør at den automatisk benytter seg av fasen(e) som har minst last i hjemmet for å sikre raskest og høyest mulig ladeeffekt til enhver tid. :smile: :zap:

EDIT: Dette er først og fremst rettet mot IT/TT-strømnett. På TN-nett kan man lade med 3 faser som vanlig.

2 Likes

Så det betyr sikringen også er 3 fas sikring, ikke sant?

Er elektriker selv, jeg ville definitivt lagt frem 3-fase. Noen biler klarer/er godkjent å benytte dette allerede i dag og kan dra fordel av det, men det kan også være fordel med mulighet for fasebalansering (når man lader 1-fas).
Noe høyere materialkostnader, men fordelene synes jeg er verdt det.

Og ja; sikringen må også være 3-fas da :+1:

1 Like

:point_up_2: Det @RoyThomas skrev! Noe høyere materialkostnader, men man får langt flere fordeler lengre ned i løypa. :smile:

1 Like

Takk @EspenS og @RoyThomas!

Mest sannsynlig blir det en av de “pakkeprisene” så kostanden blir det samme for meg, men uansett, å en dag måtte legge en sann kabel då synlig i gangen blir lite aktuelt.