Aeotec garasjeportkontroller med Rawlink 12108 fjernstyrt motor

Hei!

Jeg er helt fersk hva angår FutureHome, men det går raskt framover. I dag har jeg forsøkt å finne ut hvordan jeg skal koble opp Aeotec Garage Door Controller til min Rawlink 12108 garasjeportåpner, se om du vil brukermanual her:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://irp-cdn.multiscreensite.com/411f7877/files/uploaded/Yg4ZQLj5TvaxS08ADOS6_GARAAPNER11.PDF&ved=2ahUKEwjU25n39JnwAhWv_CoKHbxbC1YQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw38ZxHe_jHgur1hRc9H9SFo

Utfordringa er at denne åpneren er fullt og helt fjernstyrt - jeg har tre fjernkontroller til daglig bruk for garasjens brukere, og en fjernkontroll på veggen i garasjen. Det er ingen impulsbryter som er koblet til Rawlink 12108 med kabler. Så metoden som beskrives i alle bruksanvisninger jeg finner for Aeotec Garage Door Controller, hvor en kobler seg på disse kablene, fungerer ikke rett fram i mitt tilfelle.

Når jeg skrur av dekselet på Rawlink 12108 finner jeg to kabler (grønn og rød) som går til selve motoren (se vedlagte bilder), men jeg tviler sterkt på at det nytter å koble seg til disse. Jeg antar det er her motoren får sin drivkraft, altså spenning og strøm for å drive motoren, og her skal det da gå strøm så lenge motoren kjører. Videre er mitt inntrykk at Aeotec Garage Door Controller er en impulsbryter, som da kun skal gi et signal til kretsen som starter/stopper strømtilførsel til motor, likt en typisk kablet veggbryter, eller en fjernkontroll for den saks skyld. Korriger meg om jeg tar feil.

Videre finner jeg noen ledige tilkoblingspunkter på kretskortet til motoren. To som heter “5V” og “Door” og tre som heter “GND”, “IR” og “12V”, se vedlagte bilder. Jeg forsøkte å kortslutte “GND” med “DOOR” for å se om det var her impulsen skulle gis, men det skjedde ingenting når jeg gjorde det. Har ikke turt å prøve kortslutning mellom noen av de andre tilkoblingspunktene, men antar at det er det som skal til…?

Er det noen som med rimelig stor sikkerhet ut ifra dette kan si hvor Aeotec Garage Door Controller skal kobles til for å gi ønsket funksjon?

Skrik ut om det er behov for mer informasjon!

Takk for enhver hjelp!

Helt elendig dokumentasjon. Ren gjetning tilsier 5v og “door” skal kortsluttes for ekstern styring, men det er bare ren magefølelse. Mange knapper har lys i, og da kreves som regel noe spenning for å drive lyset, f.eks. 5V.

Takk! Tok mot til meg og forsøkte å kortslutte mellom 5V og DOOR, og det ga det aktuelle signalet for å starte/stoppe motoren :+1:

Har koblet opp, og det funker ved å trykke på knappen på kontrolleren, men ikke i FutureHome-appen. Må vel få til noe kalibrering først - her er det også lite samsvar med tilgjengelige veiledninger… Men jeg finner vel ut av det.

Takk skal du ha!

Hei :slight_smile:
Kalibrering kan utføres på følgende måter;

Funnet på

Om ønskelig kan også alarmsignal skrus av (må gjøres etter kalibrering):

Flott! Nå ser det ut til å fungere som det skal, tusen takk👍

Det hørtes forresten ut som at alarmen på kontrolleren tok delvis kvelden under kalibreringa. Den gikk fra å gi tydelige lydsignal til plutselig å bare avgi “morselyder” eller elektrisk støy. Jeg tenkte uansett å skru av alarmsignalet (har ikke gjort det enda), og jeg kan ikke per nå se for meg at jeg noen gang vil komme til å bruke det heller, men hvem vet…? Er dette noe som lar seg fikse, eller må alarmen anses å være defekt?

Jeg var litt rask med å si at dette fungerer som det skal… Jeg har kalibrert flere ganger nå, og gjort prosedyra for å sikre at tiltsensoren er knyttet til kontrolleren flere ganger, i forskjellige rekkefølger. Har testet opp og ned med å trykke på kontrolleren, med å trykke på fjernkontroll og med å trykke i FH-appen. Har fått riktig status i appen (lukket - åpner - åpen og åpen - lukker - lukket) ved bruk av kontrolleren og fjernkontroll, men ikke alltid. Jeg har enda ikke greid å kjøre opp og så ned igjen fra appen… Nå i siste runde får jeg aldri status “åpen”, den blir stående med status “åpner”, og jeg får ikke trykket på noe i appen. Om systemet er så ustabilt er det tik langt mer bryderi enn noe annet, og en kan aldri stole på status. Det løser heller ingen praktiske problemstillinger som tiltenkt, en risikerer bare at porten er åpen eller stopper halvveis etc. mens statusen angir noe annet. Det har også blitt gitt signal til porten uten at jeg har trykt på noe. Hva kan gjøres med dette?

Sirena fungerer for øvrig som den skal igjen, og jeg har nå avstilt alarmene.