Automasjon for å slå av VVB ved høyt totalforbbruk

Continuing the discussion from Hva har du automatisert i dag?:

@lgrubbmo Jeg skal sjekke det opp. Er jo en bra løsning, da får jeg fukk kontroll på kombyr også :+1:

1 Like

Da har jeg fått montert Aeotec Heavy Duty på varmtvannsbereder, så nå funker automasjonen basert på totaleffekt fra HAN.
Men jeg stopper ikke der🤪
Bestilt en til, som skal monteres på komfyr.
Da slipper jeg all trafikk fra HAN👍

1 Like

Trenger litt hjelp…noe jeg gjør feil, men forstår ikke hva.
Jeg har nå fått montert HeavyDuty på komfyr og laget en flow som skal slå av VVB ved gitt forbruk på komfyr og slå på VVB når forbruket går ned til under 100W.
Funker ved at VVB slås av når oppgitt verdi oppnås, men slår inn igjen etter noen sekunder…selv om forbruket fortsatt er over 100W.
Noen som kan forstå seg på det?

{
 "Id": "qR4mMlo7bPt9Afe",
 "ClassId": "qR4mMlo7bPt9Afe",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-09-19T01:25:29.381138385+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-10-22T17:46:01.049820317+02:00",
 "Name": "VVB Kontroll",
 "Group": "Varsler",
 "Description": "Slår av VVB ved høyt forbruk komfyr",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå av VVB",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:101_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 250,
    "y": 589
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "Slår på VVB",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:101_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 474,
    "y": 770
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Slår av VVB. Høyt totalforbruk!",
      "SiteId": "5b9a7d73-f5c8-4fc4-b8ef-8491be34bad2"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 244,
    "y": 975
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Slår på VVB. Forbruk gått ned",
      "SiteId": "5b9a7d73-f5c8-4fc4-b8ef-8491be34bad2"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 444,
    "y": 1176
   }
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Komfyr forbruk",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:107_0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": 5000,
     "ValueType": "float"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 252,
    "y": 181
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "Forbruk over 3500W og vvb_on",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 3500,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vvb_state",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 260,
    "y": 388
   }
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "if",
   "Label": "Forrbruk under 100W og vvb_off",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 100,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vvb_state",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "6"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 471,
    "y": 590
   }
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "vvb_off",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "vvb_state",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 238,
    "y": 761
   }
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "vvb_on",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "vvb_state",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 461,
    "y": 956
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}```

Jeg innbiller meg at det er triggeren som spør etter evt.meter.report og ikke spesifiserer at det er W den er ute etter.
Hvorpå den kanskje først får W så kWh eller A.
Går det å spesifisere det?

Fant ut av det :slight_smile:

La til;
“PropFilterName”: “unit”,
“PropFilterValue”: “W”,

i source koden til trigger, så hjalp det :grinning: