Custom notifications & glance for Apple Watch

God kveld! :smiley:

Jeg har testet ut litt custom notifications og mulighet for “widget” for glance for Apple Watch via pushover.net

What is Pushover and how do I use it?
In short, Pushover is a service to receive instant push notifications on your phone or tablet from a variety of sources

Det jeg har testet er å sende notifikasjoner direkte fra tpflow & via NodeRED.
Legger ved noen eksempler:
image
(har bare brukt en virtuell bryter for testing, det er HTTP msg nodene som teller)

{
 "Id": "jzPwjOYPzUTdn7m",
 "ClassId": "jzPwjOYPzUTdn7m",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 1,
 "CreatedAt": "2021-10-03T19:11:55.819534815+02:00",
 "UpdatedAt": "2021-10-03T19:19:05.494796214+02:00",
 "Name": "TestNotification",
 "Group": "pushover",
 "Description": "TestNotification",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "6",
   "Type": "trigger",
   "Label": "TestTrigger from virtual_button ch_4",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:fUCV02RUluIwMdT_4",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "SuccessTransition": "8",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsValueFilterEnabled": false
   },
   "Ui": {
    "x": 104,
    "y": 237,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": false
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "Send to Pushover notification",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Url": "https://api.pushover.net/1/messages.json",
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n\"token\":\"INSERT TOKEN HERE\",\n\"user\":\"INSERT USER TOKEN HERE\",\n\"title\":\"Title\",\n\"message\":\"message\"\n}",
    "LogResponse": true,
    "Headers": [
     {
      "Name": "Content-type",
      "Value": "application/json"
     }
    ],
    "ResponseMapping": [],
    "Auth": {
     "Enabled": false,
     "GrantType": "password",
     "Url": "http://",
     "ClientID": "",
     "ClientSecret": "",
     "Scope": "",
     "Username": "",
     "Password": ""
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 84,
    "y": 606,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "if",
   "Label": "if ON",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "7",
    "FalseTransition": "9",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 92,
    "y": 428,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "Send to Pushover glance",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Url": "https://api.pushover.net/1/glances.json",
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n\"token\":\"INSERT TOKEN HERE\",\n\"user\":\"INSERT USER TOKEN HERE\",\n\"title\":\"Title\",\n\"text\":\"text on line 1\",\n\"subtext\":\"text on line 2\"\n}",
    "LogResponse": true,
    "Headers": [
     {
      "Name": "Content-type",
      "Value": "application/json"
     }
    ],
    "ResponseMapping": [],
    "Auth": {
     "Enabled": false,
     "GrantType": "password",
     "Url": "http://",
     "ClientID": "",
     "ClientSecret": "",
     "Scope": "",
     "Username": "",
     "Password": ""
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 363,
    "y": 609,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Screenshots:

Notification:
Teksten er satt til "title" & "message" så en kan se hvilken tekst som vises hvor

Glance:

Apple Watch
Pushing data to the Apple Watch must be done infrequently, or WatchOS will stop processing updates due to battery concerns. Please note that Pushover does not do any throttling of your data updates, so it is up to you to throttle your Glances API calls. When sending data to the Apple Watch, we recommend at least 20 minutes between each call. If you have pushed too much data and WatchOS stops processing updates, this resets overnight.

IMG_4349Hvordan jeg har brukt det i testen er via NodeRED
image
Link in noden er den samme som jeg bruker for Google Home (har lagt til en link out fra MQTT noden). ref:

Det er node-red-contrib-pushover paletten som brukes.
Vil da bli seende ut som dette :slight_smile:
IMG_4350

Hei,

Måtte teste denne jeg også, og på min Apple Watch måtte jeg inn på appen for å se varsel?
Jeg skal teste mer på det i kveld

får å vise på klokken som siste skjermbilde viser må man sende til glance API og ikke det messages :slight_smile:
Det er to url’er om man sender fra tpflow og to noder om man sender fra nodeRED :slight_smile:

Det vet jeg, men får ikke til at den vises som en push på ‘hvileskjermen’ på klokka

:thinking: kan du sjekke notification innstillingene dine om du tillater varslinger fra Pushover appen?

Det er tillat ja

Kult :slight_smile:
Jeg har flere systemer hjemme. På det andre systemet laget jeg et Mus/Rotte varsel til krypkjeller.
Men dette kunne vi gjort i FH med måten dere beskriver over.

Lang plank + Aqara vibrasjons sensor + rottefelle = varsel til mobil

2 Likes