Elvia - samarbeidsprosjekt for utprøving av ny nettleie

Futurehome prøver ut nye nettleiemodeller sammen med norges største nettselskap Elvia. For deg med smarthusløsning betyr det lavere nettleie fordi du enkelt kan tilpasse forbruket i din bolig med automatisk styring. Bor du i Oslo eller Viken* har vi lyst til å invitere deg til å prøve å redusere din nettleie.

Vi har samlet alle spørsmål og svar i dette prosjektet her.

Prosjektet varer fra 1. desember 2020 til 31. desember 2021. Det er mulig å melde seg på frem til 28. desember 2020, men melder du deg på før 28. november, starter du opp fra 1. desember.
Du kan når som helst melde deg av prosjektet og endre tilbake til den normale nettleien, det er ingen bindinger for prosjektet. Vi tar forbehold om at Eliva skal godkjenne alle som deltar.

Elvia har omtalt prosjektet her: https://www.elvia.no/pilot
Nettleiemodellen finner du her, beskrevet som “Rush&Ro”: https://www.elvia.no/pilot/nettleie-modeller-i-pilotprosjekt

Futurehome har også samarbeid med flere nettselskaper, det finner du omtalt her: https://join.futurehome.io/energi-prosjekter/

1 Like

Strømleverandør
Det er ingen begrensninger på hvilken strømleverandør du kan ha for å delta i prosjektet. Målsetningen er å prøve ut nye tjenester fra nettselskapet som skal fungere sammen med enhver strømleverandør. Vi vil presentere noen strømleverandører som kan gi mulighet for utnytte mulighetene bedre.

Sanntidsforbruk fra strømmåleren - HAN løsning
For å delta i prosjektet må du ha en løsning for å lese av sanntidsforbruket av energi/ strøm i boligen/ fritidsboligen. Her finnes flere muligheter:

Zigbee løsninger
Futurehome støtter flere zigbee produkter som kobles til som en helt vanlig zigbee modul:

Andre løsninger:
Det er mulig å koble til løsninger gjennom Playground i Futurehome app:

Må jeg oppgradere smarthuben for å delta?
For å delta i utprøving av nye nettariffer krever det at du har en måling av sanntid av energi i boligen/ fritidsboligen din. Det gjøres gjennom å montere en løsning i AMS måleren, typisk kalt HAN enhet eller en løsning som Tibber Pulse.

Har du den nye smarthuben, lansert i februar 2020, støtter den zigbee og du kan benytte en zigbee løsning, f.eks. denne: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360052384831-Datek-ZigBee-HAN-Adapter-Prototype-

Har du den gamle smarthuben kan du benytte en løsning som kobles til via Playground i Futurehome app. Vi støtter idag Tibber Pulse, og det vil snart komme støtte for flere tilsvarende løsninger. Du kan melde deg på og anskaffe en slik løsning i etterkant.

Hva skal jeg styre smart i hjemmet?
Du velger selv hva du vil styre smart i hjemmet og hvordan du gjør det, om det er ved hjelp av automasjoner i Futurehome app, manuelle styringer eller om du bruker 3. parts tjenester, f.eks. energistyring fra Tibber.

Som en del av prosjektet kobles den nye kundeappen fra Elvia sammen med Futurehome app. Det betyr at data fra ditt smarte hjem blir tilgjengelig for Elvia, og de vil løpende tilby anbefalinger i Elvia app om hvordan du kan redusere dine kostander til nettleie.

Selve nettleien fra Elvia blir tilgjengelig som en styringsressurs i Futurehome appen, slik at du kan lage automasjoner tilknyttet denne.

Det vil også komme i løpet av prosjektperioden flere nye og spennende tjenester som kan kobles til.

Solceller
Har du solceller så er dette bare positivt. Nettariffen som skal prøves ut er beskrevet her og heter Rush&Ro: https://www.elvia.no/pilot/nettleie-modeller-i-pilotprosjekt

Kort fortalt så betyr det at nettleien er delt inn i grønne, oransje og rød perioder. Billigst i grønne perioder og dyrest i rød. Du produserer mest solstrøm i oransje og rød perioder som vil bidra positivt til reduksjon av nettleien. Vi har ikke gjort analyser av hvor mye ennå, men regner med at flere av deltakeren vil bidra med sine erfaringer her i løpet av prosjektet. Del gjerne :slight_smile:

Hvem kan delta i Elvia piloten?
Alle som har Elvia som nettleverandør og bor eller har fritidsbolig i Oslo eller Viken* kan delta. *I området Viken defineres de gamle fylkene Østfold og Akershus før sammenslåing til Viken fylke. Området Fredrikstad (ikke Onsøy) og Hvaler ligger under nettselskapet Norgesnett og inngår ikke i dette prosjektet (les mer om annet pilotprosjekt i dette området https://join.futurehome.io/mikroflex/).

Forutsetningen for å delta er at du har Futurehome smarthub og sanntidsmåling fra din bolig gjennom en enhet som er montert i strømmåleren, se egen beskrivelse av dette i tråden her.

Det er ingen forutsetning om at du har koblet til noen enheter eller styrer utstyr i hjemmet. Du kan styre manuelt, ved å sette opp tidsstyring i Futurehome app, lage automasjoner i Futurehome app eller bruke 3. parts tjenester.

Bor du i borettslag/ sameie?
Hvis du bor i leilighetsbygg vil det være ulike utfordringer med avstand fra din strømmåler som kan være montert i kjeller eller ute. De to enhetene som vi har beskrevet som avlesning av strømmåleren, HAN enhet, er basert på zigbee eller wifi (Tibber), begge disse krever at det ikke er mer en ca 20 meter (kan fungere med mer avhengig av bygg/ vegger, osv) til smarthuben.

Futurehome jobber med integrasjon til et HAN produkt som benytter simkort for overføring av data, og kan benyttes i denne sammenheng. Meld deg på prosjektet, og gi tilbakemelding om at du bor i leilighetskompleks så får du oppdatert informasjon om produktet fra OSS Norge. (https://oss.no/)

1 Like

Bruker også Tibber til styring av elbillading, og Futurehome til varme. Vil det komplisere eller forenkle styringen i piloten?
Tibber er kjent for å styre mot lave strømpriser og typisk lading om natten. Begge disse vil korrelere bra mot effekttariffen til Elvia. Å optimalisere energiforbruket med Tibber betyr naturlig nok også lavere forbruk, og mindre nettleie.

Å delta i prosjektet gir også en god pekepinn på hvordan Tibber styrer hjemme hos deg og forberedelsene til ny nettariff kommer til alle.

Jeg antar at Elvia må åpne HAN porten min ?
Elvia har tilrettelagt en enkel og effektiv løsning for å åpne HAN porten. Du går til Elvia Min Side https://www.elvia.no/logg-inn
Her velger du tjenesten aktiver HAN porten. Det tar ca 2-3 timer så er den åpnet. Du må selv gjøre dette.

Er Tibber kun styrer lading av elbil, så lurer på hvordan dere tenker sammenhengen Tibber, Futurehome og Elvia
Hvis du har Futurehome installert kobler du Tibber Pulse til via Playground. Tibber hadde full tilkobling til Futurehome i tidligere versjon av smarthub, og vil komme med dette i løpet av 2020 for den nye smarthuben. Hvis du bruker Tibber for å styre energi, kan du gjerne fortsette med dette.

Ved å koble sammen Futurehome og Elvia får du råd og veiledning av Eliva i deres nye kundeapp om hvordan du kan redusere din egen nettleie. Dette kan du bruke for å optimalisere eget forbruk. Nettariffen til Elvia vil være tilgjengelig som en ressurs i Futurehome, og du kan lage styring/ automasjon mot denne. Det er mulighet for Tibber og andre strømleverandører å benytte denne tariffen også i deres styringer.

Hvorfor knytter Futurehome seg til Elvia?
Futurehome ønsker å utvikle markedet for smarte hjem, da er knytningen mot nettselskap viktig. Sammen med Elvia håper vi å kunne ta frem en standard for modell for API for nettleie. Som en del av utviklingen vi gjør i dette prosjektet håper vi at API et kan prøves ut og gjøres tilgjengelig for alle, og ikke minst være attraktiv for flere nettselskaper å tilrettelegge for. Da får alle som er glad i smarthus gode muligheter til å utnytte API med nettariff helt uavhengig av hvilken smarthusplattform man velger å installere.

Futurehome har samarbeid med flere nettselskaper og prøver ut ulike løsninger: https://join.futurehome.io/energi-prosjekter/

I påmeldingsskjemaet som eg har fått tilsendt link til på mail bes ein om å akseptera personvernerklæringa, uten at det er gitt anledning til å lesa denne i skjemaet. Reknar med det då er FH si generelle personvernerklæring som gjeld?

Hei Jon, ja det stemmer, det er personvernerklæringen til Futurehome, vi skal sørge for å presisere og legge link til denne. Tusen takk for hjelpen med detaljer her.

Morten

Jeg meldte min interesse i helga som var, og skulle få mer info pr. e-post, men ikke hørt noe.
Bor i Fredrikstad og har Norgesnett, men det er kanskje ikke klart ennå?

Er det samme for min del Ketil. Se forøvrig svar her:

1 Like

Hei Ketil, vi kommer med mer info om MikroFlex prosjektet som pågår i Fredrikstad/ Hvaler. Kommer egen seksjon for det her snart :slight_smile:

Morten

1 Like

Kanskje litt langt frem i tid, men da har jeg registrert interesse :slight_smile: Askøy Energi, Askøy utenfor Bergen :stuck_out_tongue:

Hvor ser man om man har en gammel eller ny hub?
I Futurehome X, leser jeg modell: “Smarthub: 0000000cdc3cb1a”… - men får ikke tilbud om å koble til nye enheter med zigbee, så da er det vel en “gammel”?

De som har meldt dykk på piloten til Elvia i Oslo - har de høyrt noko tilbake? Det har ikkje eg…