Enova støtte

Var i kontakt med Enova pr. telefon og da kunne personen jeg snakket med informere om at det MÅ være montert en HAN-port kommunikasjons modul og minimum 2 faste laster.

Personen jeg snakker med mente at man måtte ha HAN-port kommunikasjons modul for å kunne styre forbruk ut ifra strømpris og total belastning.

Problemene for meg blir da

  1. Jeg har ikke VVB i leiligheten siden vi har fjernvarme. Jeg har heller ikke EL.bil.

  2. Måleren står i et teknisk rom i kjelleren med tykke betong vegger på alle sider.

Men jeg mener en løsning for meg kan være Aeotec Home Energy Meter da denne også leser total forbruk men et lite stykke etter selve måleren.

Åpen for alle forslag og idéer som kan løse dette slik at jeg kan søke støtte.

PS. Jeg jobber som elektriker og har fagbrev.

Hei!

https://oss.no/ Har en HAN måler som kan kommunisere på 4G om du har mobildekning hvor måler er plassert :slight_smile:

Det er ikke mobildekning der måleren står nei…

En annen mulighet er om du klarer å trekke en nettverkskabel ut av betongrommet og koble den til HAN-sensor på utsiden. Jeg har testet med 5-6 meters kabel på kontoret, og det fungerte helt fint :+1:

Det finnes to føringsveier mellom dette rommet og min eierseksjon. Det er et rør hvor nettverks forbindelsen kommer gjennom så det er nok fult… Og det andre er tilførsel til sikringsskapet fra måleren. Så det er nok også fult

I boretslaget har vi nett fra noe de kaller «hybridfiber», hvor kabel fra fiber sentral til hver eierseksjon er via koaks kabel.

Jeg kan ikke være første som støter på dette problemet, da dette ser ut til å være en standard i nye blokker å ha ett eller flere felles skap i tekniskrom for ALLE målerne til eierseksjonene. Da er også dette tekniskrommet gjerne lokalisert i parkeringskjeller eller tilstøtende rom.

Det er ikke første gangen vi hører om dette nei, og det er en veldig relevant problemstilling. For å bryte det ned litt finnes det 3 alternativer til å koble HAN-sensor til Fututrehome.

  1. Via Zigbee direkte til huben. Beste alternativ om huben er i nærheten av måler.
  2. Via mobilnett med en sensor fra OSS.
  3. Via wi-fi med Tibber Pulse (trenger ikke være Tibber-kunde).

Om ingen av disse alternativene kan fungere, er jeg dessverre tom for forslag.

Lurer litt på hvordan Futurehome kan tilfredstille kravene som Enova stiller på det nåværende tidspunkt. Enova har jo bl.a. et kriterie: Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være
forberedt for å ta hensyn til effektbaserte tariffer for nettleie.
Dette kan jeg ikke skjønne Futurehome takler nå. Effektbaserte tariffer baserer seg jo på snittet over en time, dette er ikke integrert i FH slik jeg skjønner det. Det samme gjelder hovedsikring, kan ikke se at FH har noen funksjon som kan slå av/på apparater etter strømtrekk, kun etter effekt. F.eks en 1-faset elbillader belaster opp mot 32A, et anlegg med 40A hovedsikring blir dermed fort overbelastet i iallefall 1 fase, selv om totaleffekten ikke er særlig høy. Burde hatt overvåking av strømtrekk i alle faser for å kunne si at dette oppfyller krav i Enova. Eller kanskje er det noe jeg ikke har fått med meg? Ser at hanpluggen gir ut strømtrekk, men kan ikke se at dette er tilgjengelig i automasjoner.

Mye av dette kan løses i Thingsplex. Dette er nok ikke å anse som plugn play for alle.

Enig med deg der, vet at mye kan løses i TP, men som du sier så er det for de spesielt interesserte. Det jeg mener er at hvis det ikke er lett tilgjengelig i FH, så oppfyller det ikke kravene som Enova stiller. Eller er det slik at FH har fått en godkjennelse hos Enova for sin løsning?

Hei!
Jeg er ikke en ekspert på strøm så jeg kan ikke svare 100% på dette, men skjekk gjerne ut denne artikkelen: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/6438196230045-Effektbasert-automasjon
Vi er godkjent av Enova. Om du har 2 flyttbare laster (som er godkjent av Enova, f.eks. bil-lader, termostat og VVB), HAN-sensor og Futurehome hub, så er du kvalifisert for støtte.

Takker for svaret, da satser vi på at dette er godt nok for Enova. Men, ønsker meg gjerne at strømtrekk blir tilgjengelig i automasjoner, på samme måte som “wattage”. Satser på at dette kommer i fremtidig oppdatering.

Noen som vet om en slik «Aeotec energy meter» kan erstatte en HAN måler i tilfeller hvor HAN måler ikke er mulig å bruke? Og eventuelt hvorfor?