Er logging fra FH HAN-sensor til FH-hub avhengig av internett?

I dag hadde internettleverandøren et avbrudd som fikk meg til å tenke på etpar ting:
Lagres ikke dataene fra FH HAN-sensor direkte og lokalt på FH-hub?
Må AMS-data sendes (kun live) til en server, og deretter tilbake til hub for at vi skal kunne se dem i Thingsplex i ettertid?
TP kobler seg tross alt direkte til hub’ens lagringsminne - eller?
(Jeg forstår at dataene må sendes via en server for at f.eks. FH-appen kan vise sanntidsforbruk.)

Jeg har sikkert misforstått noen grunnleggende, men trodd/tenkt at data fra HAN-sensoren ble lagret rett på hub og deretter delt delt til server. Så er det kanskje motsatt(?)

Bildet viser manglende data i den perioden jeg ikke hadde internett. Vi hadde strøm hele tiden.

…eller vil husets interne ZigBee-kommunikasjon slutte å fungere hvis hub ikke er tilkoblet internett?

REDIGERT! OBS! REDIGERT! OBS! REDIGERT! OBS! REDIGERT! OBS!
Da jeg våknet i dag kom jeg på at jeg gjorde ting på min side som (delvis?) kan ha ført til det blanke feiltet:
Jeg slo av og på strømmen 3-4 ganger i løpet av denne halvtimen for å resette hjemmesentralen. Huben er på samme krets og den får følgelig ikke inn data fra HAN-sensoren de sekundene den trenger pr omstart.

HAN sensor rapporterer til hub over Zigbee. Det er nok manglende strøm til smarthub som har skyld i at det er et mellomrom der.

Det er snakk om 3-4 korte omstarter i løpet av den blanke 30 minutters perioden (som er identisk med internett-utfallet).
Strømmen var kun avslått noen sekunder før den ble satt på igjen. Selvsagt tar det enda flere sekunder før hub er startet opp igjen, men den var påslått hele tiden utenom omstartene.