Erfaringer med z-temp2?

Jeg har litt godt og blandet av termostater.

Hvilke erfaringer har dere med z-temp2 sammen med z-water?