Feil temperatur snitt og rotete i rom

Jeg har kjørt FH så standard som mulig. Dette fordi FH har endret mye i 2020 og fordi vi renoverer og en del enheter har blitt flyttet rundt. Dvs at alle sensorer har vært tilordnet de rom de fysisk er i. Det er brukt FH standard regler på bevegelse etc.

Jeg har mange sensorer som brukes til brannvarsling eller til å styre lys.
Noen av disse er montert i tak samt i teknisk rom og vaskerom.

Problem 1.
Dette gjør at man har mange “rom” å bla gjennom når man skal styre temperatur og lys.
Det er spesielt irriterende på varme da det er mange “tomme” tom som bare viser temperatur uten å styre noe.

Problem 2.
Dette gjør at om man har en mill ovn og en brannvarsler i samme rom så vises snitt temp på rommet som blir feil da brannvarsler er montert i tak og viser 2-3 grader for mye.

Problem 3.
Setter du en Fibaro Eye på soverom for å styre varme vil den automatisk opprette regler for bevegelse. Listen med flows man ikke bruker og ikke kan slette blir da lang.
Det blir også en del å huske på da det bla opprettes standard to flow per rom for lys.

Workaround:
Jeg satte alle FH brannvarsler og Fibaro Eye som ikke styrer varme i et eget rom kalt Sensor og brann.
Dette gjør at listen man må rolle gjennom for å styre varme blir mye kortere. Det er kun de med en varmekilde i som er egene rom.
Det tar også bort standard flow fra alle rom som hadde “unødvendig” sensor.
Det gjør også at snitt temperatur blir mer rett i hvert rom.

Dersom du lager en flow rett mot sensor og ikke mot rom kan man fremdels automatisere like bra.
Og samtidig ha det mye mer ryddig i app.

Snitt temp for hus blir fremdeles for høy når brannvarslere og feks sensor på vaskerom og teknisk rom tas med i snitt.

Spørsmål:

  1. Er det noen som har funnet bedre løsninger?
  2. Kan man justere ned temp på FH brannvarsler med parameter?
  3. Er det noe minus å samle FH brannvarsler i eget rom og ikke i faktisk rom.
1 Like