FH Relay klaprer

Har forsøkt flere varianter på automasjon av FH-releer på systemet her nå, men alle ender med samme oppførsel. Setter opp en effektgrense der releet skal slippe, noe som ser ut til å fungere helt greit til å begynne med. Men ved høye laster på anlegget totalt, så går releet av, for så å gå på igjen mens effektutlesingen fra HAN-adapteren løper opp til faktisk effekt (kan følge den i messagestream), og så innen mindre enn et halvt sekund så slår det seg av igjen. Forsøkt å sette trigger til effekt over, effekt under (omvendt) sette inn hva releet skal gjøre etter innstillbar tid, med og uten øvre/nedre grense.
Svært irriterende da mitt sikringsskap befinner seg på mitt soverom og releet for min varmtvannsbereder er inne i sikringsskapet. Mest bekymringsfullt likevel er dette å koble inn og ut last på 2KW med intervaller på så kort tid.
Etterhvert så virker det som om releet går over til å koble inn og ut flere ganger på rad med svært korte koblingsintervaller (mindre enn et sekund.
Og jo, effektgrensene for aktivering/deaktivering har vært forsøkt justert med avstand på alt fra 2,5KW til 10KW.
Ligger det noen mulighet til å roe ned disse releene? Har så langt 6 av disse som oppfører seg likt.

Hei
Opplever det samme som deg. Var i kontakt med FH før jul, og etter mye frem og tilbake fikk jeg melding om at feilen var identifisert, og utvikler jobbet med en løsning som ville komme som en app oppdatering. De kunne ikke si noe om tidsperspektiv :face_with_diagonal_mouth: