For høy romtemp på brannvarsler

Hei.
Har Brannvarsler SDCO i alle rom.
Disse viser alltid 4 grader høyere romtemp enn aeotech multisensor 6.
Dette påvirker vist temp i alle rom som igjen styrer termostatene for varmekablene.
Er det mulig å korrigere vist temp for brannvarslerene?
Kan support legge dette inn i innlæringen til produktet?

1 Like

Me er fleire som slit med det same, men førebels er det ikkje mogeleg å justere temperaturavlesinga for SDCO.

Stem gjerne fram dette forslaget her på Canny for å prøve å få dette høgare opp på agendaen:

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/ofset-for-sdco-royk-varme-og-karbonmonoksiddetektor-230v/

Dette reklamerte jeg på ifm installasjonen i november i fjor. Da var svaret at en mulighet for “kalibrering” var på trappene. Dette oppleves veldig merkelig at tar så lang tid. Dette er vel et produkt FH har levert selv? Viktig at FH følger opp egne lovnader. Ellers går det litt utover elektrikerne som monterte :slightly_smiling_face: Krysser fingrene for at dere får dette på plass nå. Hos oss er problemet nøyaktig det samme. Viser 4 grader mer enn andre tempersturmålere.

1 Like

Kan dere sjekke hvilket modelAlias brannvarslerne har komt inn med?

Litt usikker på hva du spør om. Dette?

Og den andre:

Her var det litt ulike versjonar av modelAlias, ser eg…

De med modelAlias med FW 41b er det mulig å “kalibrere” målt temperatur. Det er både fw og hardware forskjeller på disse detektorene (ulik meshing på det optiske kammeret o.l. Ikke mulig å oppgradere til nyere fw da det vil påvirke sensitivitet og kalibrering). De som har FW 41b kan sende en epost til support@futurehome.no hvor de forklarer hvilke detektorer og endring i grader som er ønsket.

Det skal bli lagt til i support artikkelen etterhvert når alt er klart for at det kan utføres av dere :slight_smile:

Så for dei av oss som har den gamle typen så vil det med andre ord ikkje vere råd å få til kalibrering?

Dessverre nei :-/

OK. Litt dumt, men inga stor krise. Eg satsar heller på at der kjem ei løysing etter kvart der ein kan velje vekk ein eller fleire temperatursensorar i eit rom. :wink:

1 Like

Kunne vært en Work Around at FH appen gav mulighet til å kalibrere ift innmålt verdi bare?

3 Likes

Hei, Er det noe nytt med denne saken? Har nettopp satt opp 9 stk i ny enebolig og viser 4 grader for mye hos meg og. Veldig forvirrende i rom du har gulvvarme og Heatit - Z-TRM3 Termostat som viser noe helt annet

1 Like

Etter kalibrering utført av support ble dette ok :blush:

2 Likes

@espen kjøpte akkurat 3 stk nye sdco 230v, og de viser for ca 5gr for mye. Er «FW 41», ikke 41b. Regner med disse kan kalibreres/justeres?

Gjelder dette FW41 også ? Fikk den montert i høst. Kalibrering er vel noe som vi kan gjøre selv via parametre … men finner ikke bruksanvisning for dette. Kan du peke meg i rett retning ?

Funket fint å sette parameter på SDCO med fw41. Justerte akkurat temp selv.

Parameter: 7
Lengde/str: 1
Verdi: (1 = 0.1C, så en grad opp er 10, en ned er -10)

3 Likes

Takk, helt topp ! Har du en URL til en oversikt over mulige parametre for SDCOen ? :smile:

Fikk den på support tlf. Savner og en oversikt her @espen