Frittstående romtermostat for styring av flere enheter

Hei, finnes det en frittstående termostat som kan styre flere varmeenheter ? Ønsker en termostat som registrerer romvarme og styrer flere varmeovner og varmekabler som jeg har styring på fra før, men da bare enkeltvis. Ønsker en som fungerer som en frittstående smartbryter, slik at jeg kan se på et display at det er 21grader i rommet, men at jeg kan enkelt justere den til eksempelvis 23grader og alle varmeenhetene styres til rommet har nådd denne temperaturen på romstermostaten. Har futuruhome termostater på varmekabler og millheat styring på varmovner.

Finnes det en slik allerede på markedet? Hvis det ikke finnes kan eksempelvis en termostat for varmekabler benyttes uten at den er koblet på noen varmekabler, men styrer en gruppe. Dette for at man skal slippe å bruke appen hver gang man ønsker å regulere tempen i et stort rom.

Kan en slik benyttes? https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-wave-z-temp2-black/4512667/Product.html

I teorien skal det der fungere, sålenge alle enhetene er lagt i samme rom.
Siste kommando gjelder, så om noen trykker opp en grad manuelt i millheat eller på ovn (om mulig), så blir ovnen stående på dette til z-temp2 sender ny kommando eller FH/appen benyttes til å justere.

Jeg har ikke testet akkurat samme scenario, men flere bryteaktuatorer i samme rom (satt som varmekilde) fungerer på den måten mot z-temp2.

1 Like

Hei!
Det stemmer som @RoyThomas sier her. Det kommer dog an på hvilke enheter du har i rommet fra før. Si at du har en tradisjonell termostat og en z-temp2. Når du endrer temperaturen i rommet, via appen, vil dette speiles på begge enhetene, men om du endrer temperaturen fysisk på termostaten vil ikke denne settes i rommet.
Om du derimot kun har én termostat i rommet, vil den speiles begge veier.
Jeg vet ikke sikkert hvorfor det er slik, men jeg har testet og videreformidler erfaringene jeg har gjort :smiley:

1 Like