Styre Heatit TRM3 via Tibber

Har installert to Heatit TRM3 i kjeller, og disse er koplet til futurehome v2. Det ser ut til å være ok. Jeg ønsker å styre disse via Tibber-appen. Det ser ikke ut til å fungere korrekt. Jeg har fått lagt dem til, men jeg får ikke justert tempereturen opp/ned. Mistenker at jeg har gjort noe feil med kanalene på Heatit. I Tibber-appen vises ch_0. Er det riktig?

Hei!

Heatit Z-TRM3 styres fra kanal 1 i Futurehome. Kanal 0 brukes kun til å konfigurere enheten med ulike parametere- samt assosiasjoner om det er aktuelt.

Sørg for at du plasserer kanal 1 i rom- og kanal 0 i ingen rom, og husk også å legge ønsket føler inn i rom også. Når det er gjort, kan du forsøke å integrere FH inn i Tibber på nytt og se om det blir bedre! :smile:

  • Kanal 0 = Fysisk enhet for konfigurasjoner - ikke plasser i rom.
  • Kanal 1 = Termostaten - plasser i rom.
  • Kanal 2 = Intern romføler - plasser i rom hvis i bruk.
  • Kanal 3 = Ekstern romføler - plasser i rom hvis i bruk.
  • Kanal 4 = Gulvføler - plasser i rom hvis i bruk.
2 Likes