[Guide] Fjerne alarmlyden for Aeotec Garage Door Controller

Eg ser at dette med å fjerne alarmlyden frå Aeotec Garage Door Controller er ei problemstilling som kjem opp frå tid til annan. Fram til FH lagar ei løysing for dette i ny app så tenkte eg det kunne vere greitt å ha ein liten guide liggjande her slik at folk enkelt kan sjå korleis dette gjerast. :slight_smile:

Fylgjande er saksa direkte frå nettsidene til Aeotec:

How to completely disable the Garage Door Controller alarm

There are 2 methods to disabling the alarm sound on the Garage Door Opener (GDC):

Method 1 - Configuration Settings

Set value 4 to 0 of parameter 37, 38, 39, and 40. After sending in this setting to the GDC, move the door sensor linked to your Garage Door Controller to OPEN or CLOSE state to confirm the changes and allow the settings to take place.

The LED light will also be disabled when opening or closing the garage door.

I would suggest setting this value to parameters 37 - 40 [4 byte]:

0x01010100 hexidecimal or ‭16843008‬ decimal

After you have sent in the configuration, in order for the GDC to take the changes you must move the tilt sensor (starting from closed):

Tip: you can remove the tilt sensor from its mount, and then move it from a vertical position, to a horizontal position, then back onto the mount to save the setting.

OPEN -> CLOSE

Then you should see the changes take place.

Method 2 - Delete All Songs in the GDCs Flash Drive

Plugin your GDC unit into a PC, and open up the flash drive. Delete only the music files in the GDCs flash drive, this would cause the GDC to have no music to play as an alarm. Make sure that you do not delete all the files in your GDC otherwise it may stop your GDC from working properly until you place the hidden files back into its flash drive.

Learn how to configure the Garage Door Controller alarm as you want it to be

If you want to further understand how to configure the alarm sounds in the Garage Door Controller, please refer to this link here: https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000142866-configure-garage-door-controller

3 Likes

Jeg beholdte alle defaultverdier bortsett fra lydstyrke til 1 og alarm prompt og satte kun parameter 37 og 38

37: 0A010100 = 167837952
38: 06020100 = 100794624

Det funka fint. Liker å ha alarmlyden på parameter 39 når den ikke vet statusen. For da må jeg trykke en gang til eller lukke den på alternativ måte.

Det beste av alt ved å skru av alarm prompt er at porten beveger seg med en gang istedenfor å vente.

1 Like

Hvordan fyller du ut dette i appen?

Parameter er parameternummeret (37, 38, 39 eller 40 i dette høvet) . Lengd for desse parametera er 4. Verdi er det lengste nummeret.

2 Likes