HAN-sensor på trafomålt anlegg

Er det noen som har erfaring med bruk av HAN-sensor på et trafomålt anlegg. Har nylig installert dette. Eneste problemet er at måleren til nettselskapet må ganges med en faktor på 30 for å få det faktiske forbruket. Er det mulig å gjøre dette automatisk slik at det faktiske forbruket kommer opp i appen og videre kan brukes i automasjoner??