Heatit z-dim energi måling

Hei

Har et par z-dim. I appen vises ikke energiforbruk når de er på? Noen som vet hva som kan være feil her?

Hei! Har du lagt inn verdien for den tilkopla lasta via parameter?

Frå brukarrettleiinga:

The Heatit Z-Dim has functionality to calculate power consumption. To enable this function, Parameter 1 ”Connected load” should have a value greater than 0. This is an estimated value, therefor power consumption accuracy depends on load estimation.

  1. Estimate the load value (Watt) connected to the Heatit Z-Dim.
  2. Use this value in Parameter 1.

Heatit Z-Dim can report accumulated (kWh) and instant (Watt), or only instant (Watt) power consumption. The report time interval can be altered by Parameter 9.

1 Like

Var sann det var ja. Hadde glemt det. Håpte den fikset det automatisk som fibaro dimmer 2.

Takk for svar

1 Like

Ja, fort å oversjå akkurat det der. Eg skulle òg ynskje meg ein vridimmar der energiforbruk kom opp automatisk. Av dei eg veit om per i dag så må ein enten leggje inn lasta manuelt slik som her, eller så har dei ikkje energiforbruk i det heile teke… Ikkje skjønar eg kvifor det skal vere så mykje verre å få til for ein vridimmar enn for Fibaro Dimmer 2 og andre tilsvarande produkt… :face_with_raised_eyebrow:

1 Like

Heatit er ikke kjent for å gjøre ting enkelt

Hei,

Jeg er helt ny når det kommer til Futurehome og generelt smarthus, og håper dere kan hjelpe. Jeg har forstått såpass mye at for å aktivere energimåling på denne dimmeren så må jeg sette parameter og lengde til 1. Det får jeg til å fungere. Men under verdi, er det da antall spotter x watt på spottene som skal inn i det feltet?

Anri

Det stemmer! parameter 1, lengde 1.
Har du for eksempel 10 spotter på 10watt hver, så skriver du 100 som verdi👍🏻

1 Like