Heatit zrm2

Hei!
Har en rekke heatit zrm2 m/ gulvsensor. Har jeg gjort riktig når jeg setter følgende:

Ch0: ingen rom/ingen funksjon (men navngitt)
Ch1: termostat, plassert i faktisk rom
Ch2: ingen rom, ingen funksjon
Ch3: sensor, plassert i faktisk rom
Ch4: varmeapparat, plassert i eget rom sammen med alle andre heatit ch4 (ikke i samme rom som termostat og sensor)

Dette har gitt meg oversikt over forbruk på alle steder med gulvvarme. Men har etter dette også opplevd at en sikring i huset har gått to ganger på to dager, noe som ikke har skjedd tidligere…

Det er denne ch4 og bruken jeg da lurer litt på, ettersom den tidligere har vært anbefalt ikke å bruke?

Hei!
Dette ser helt riktig ut :+1:
I utgangspunktet skal ikke dette ha noe å si på strømforbruket og gjøre at en sikring slår seg ut. Har du forsøkt å plassere ch_4 på termostaten(e) i “ingen rom” i den sonen som slo ut på sikringen? Det kunne vært interessant å se om den fortsatte å slå ut.

Grunnen til at det ikke var anbefalt å bruke denne før er fordi ch_4 representerer reléet i termostaten, noe som gjorde at logikken i huben overstyrte termostaten om man hadde den plassert i samme rom som en temperaturmålende enhet. Noen ganger kunne denne låse seg “på” og være i fare for å ødelegge gulv.