Ingen data frå HAN?

Har montert og paret FH Han sensor. Nettselskap har opna porten. Men får ikkje ut noko data. Kun temperatur etc.

Korleis kan eg verifisere at det faktisk er kommunikasjon mellom Ams og Sensor?

Har samme problem. Elvia Aidon 6525 måler.

Eg har Kamstrup 3fas målar. Så begge har då sertifisert utstyr ihht opplysningar på FH sine sider:

Futurehome HAN-sensor (GH101E) er testet og arbeider med følgende AMS-enheter :
** Kaifa Nuri MA105H2E*
** Kamstrup Omnipower trefasemåler*
** Kamstrup Omnipower enfasemåler*
** Aidon 6515*
** Aidon 6525*

I følge “manualen” skal man få korte blå blink når AMS sender melding.
Meldingshyppigheten avhenger av hvilken strømmåler man har. Generelt skjer det hver 2 - 10 sekund.

Jeg koblet opp min Futurehome HAN her om dagen, men sliter med treg eller manglende liveoppdatering i appen. Rapportert effekt stemmer ikke alltid med fasestrømmene.

Jeg opplever det samme, igår og idag er det store hull i innleste verdier
Er dette et problem fra Futurehome eller fra elvia?


Har samme problem. Får opp temperatur, men ingen data fra ams. Heller ingen led som blinker på han-adapter. Har åpna og fått bekrefta pr sms at han port er åpna, men begynner jo å lure?

1 Like

Hadde Mørenett på besøk. Dei testa med eige utstyr og bekrefta at det kjem signal frå HAN port (blink kvart 5-10 sek)
FH har akseptert reklamasjon og eg ventar no på å få tilsendt ny HAN sensor.

Dette er ikke et nytt problem, jeg hat hatt dette problemet siden juni

Hull i avlesning er som regel dekningsproblemer. Går ut ifra at din HAN-måler er Zigbee, da kan du sette inn en enhet imellom HAN-måler og HUB som går på nett-spenning. Utstyret på nett-spenning vil da fungere som en “repeater” og sende signalet fra HAN-måler videre til HUB.

Nyinstallert HAN sensor her. Ser ut til å ha kontakt, men får ingen data.