Linked device

Har FH en tilsvarende funksjon som Fibaro hvor man kan “linke” to devicer som en?
Jeg har en scenebryter som har tilhørende LED dioder for hver knapp.
Ønsker at diodene skal slå seg av/på i samsvar med devicen den styrer.

Man kan assosiere z-wave enheter :slight_smile: Du finner det under enhets innstillingene.

Det står litt om det her;

Det vil komme en oppdatert versjon av denne artikkelen snart :slight_smile:
For batterienheter er det viktig å vekke enheten når assosiasjonen blir satt :slight_smile:

Hei Espen,
Det er forsåvidt greit å legge inn assosiasjoner, men at LED dioden på selve bryteren korresponderer med den faktiske statusen lampen har, det får jeg ikke til.

I et tenkt scenario er lyset skrudd på med scenekontrolleren, derav lysdiode PÅ.
Så skrus lampen av med den lokale zwave ledningsbryteren, vil scenekontroller diode fortsatt stå å lyse, selv om lampen er skrudd av.

hva slags scenekontroller er det du har?
(kan hende det løser seg ved å assosiere tilbake igjen til scenebryteren - kan hende det står noe om det i manualen til produktet?)