Manglande data frå Aeotec MS6

I dag oppdaga eg to stykk Aeotec MS6 som hadde hengt seg opp (tidspunkt for siste rørsle oppdatera seg ikkje).

Eg trykte “clear” for å nullstille dei, og så “poll” for å oppdatere dei, men no står dei med raudt utropsteikn og “ingen data” på alt. Det er fleire timar sidan eg prøva fyrste gongen.

Nokon idear?

Hei!
Tror de skal sende på intervaller. Har du prøvd å fjerne batteri/usb ledning og deretter sette den i igjen? :slight_smile:

1 Like

Har ikkje prøva å kople dei frå, nei. Kunne helst tenkje meg å sleppe, for å vere ærleg, for dei er montera i Recessor på noko knotete plassar… :sweat_smile:

Ser dei ikkje har fått noko data enno etter å ha stått slik over natta. Eg får “OK” på signal, så FH skal ha kontakt med dei. Det er ikkje noko lurt ein kan prøve via Thingsplex for å sparke liv i dei? :slight_smile:

@espen, eg løyste det på ein noko alternativ måte: Eg tok sikringane til dei respektive multisensorane… :sweat_smile: Det løyste problemet, så takk for tipset! :grinning::+1: Er dette ei kjend problemstilling? Det hadde vore greitt å kunne løyse problemet med noko mindre drastiske tiltak viss det skulle skje att. :blush:

Er ikke en kjent problemstilling nei. Når en clearer så skal den bare slette nåværende sensordata, og etterhvert vil sensoren rapporterer nye verdier.

1 Like

OK, då satsar me på at dette berre var eit lite hikk i systemet. :blush:

(Eller så har eg oppdaga ein ny og ukjend feil slik eg tykkjest ha for vane… :joy::stuck_out_tongue_winking_eye:)

1 Like