Namn på brukarar i tidslinja

Når eg gjer noko i gamal app så kjem dette opp i tidslinja med fullt namn på den som har gjort endringa. Når eg gjer det same i ny app så kjem det berre opp at “brukar” har gjort slik og slik.

Har andre det på same måten, eller er dette eit lokalt problem hjå meg?

Samme hos meg.

1 Like

OK, då er det i alle fall ikkje berre hjå meg. :+1:Tenkjer eg lagar ei sak på det på Canny etter kvart, så sant der ikkje ligg noko frå føre. :blush:

Er ikke bare deg.

Bare å legge inn på Canny, men virker ikke som de er helt oppdatert der inne

1 Like

Då er i alle høve dette lagt inn på Canny, så lyt me sjå:

Klikk gjerne innom og avgje ei stemme. :wink::+1:

1 Like

Stemt👍 har selv merket dette

1 Like