Need testers for the new Tibber Pulse integration!

Hey guys!
We need some testers for the new Tibber Pulse integration! We have been working hard on reliability, reporting and stability on the Pulse integration and want to do some final testing before release.
Here is the sign up form: Tibber Pulse integration tester.
This will be closed on Monday the 20th at 10:00am.

Hey!
We have now installed the new integration on all the hubs registered through the form.
You might need to log in again, and if you experience any issues - please comment in this thread.
Thanks :smiley:

1 Like

Please also share feedback if it solves your previous issues :slight_smile:

1 Like

Fungerer fint her, ingen utfall denne korte tiden l all fall :+1:

1 Like

Same som @AndreasS. Det har vore eit par utfall sidan eg fekk lagt inn den nye Pulse-integrasjonen, men særs mykje meir stabilt enn før. :+1:

2 Likes

Ingen problemmer her.

2 Likes

Foreløpig ikke noe utfall her enda, ser ut til å virke bedre enn forrige.

2 Likes