Offset på soloppgang virker ikke

Jeg sliter med at utelyset ikke skrur seg av 30min etter at solen er kommet opp på morgenen (Det skrur seg av akkuratt ved soloppgang uansett hva jeg skriver på Offseten…
Det gikk derimot fint å få utelyset på 30min før solnedgang… any tips?

30min før solnedgang fungerer:

{
 "Id": "642dd830-81e6-11ec-b73b-5ddeb0007231",
 "ClassId": "642dd830-81e6-11ec-b73b-5ddeb0007231",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-09-03T18:50:03.055072Z",
 "UpdatedAt": "2022-09-05T15:35:03.852580436+02:00",
 "Name": "Klokka 30 minutter før solnedgang",
 "Group": "timer",
 "Description": "Utelys inngang slås 52 Utelys gjesterom kjeller slås av Utelys stue slås 52 Utelys garasje slås 52 ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "24",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 30 minutter før solnedgang",
   "SuccessTransition": "25",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": null,
    "Expressions": [
     {
      "Comment": null,
      "Comments": "",
      "Expression": null,
      "Name": "Klokka nøyaktig ved solnedgang"
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": true,
    "Latitude": 58.8283,
    "Longitude": 5.72322,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": -30
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "time",
     "nodeType": "Timer"
    },
    "x": 868,
    "y": 225
   },
   "TypeAlias": "Time trigger"
  },
  {
   "Id": "25",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "26",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sunset",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "26"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "Timer"
    },
    "x": 865,
    "y": 422
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "26",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys inngang slås 52",
   "SuccessTransition": "27",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 52,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "53",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 850,
    "y": 609
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "27",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys gjesterom kjeller slås av",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "54",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 1165,
    "y": 231
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "28",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys stue slås 52",
   "SuccessTransition": "29",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 52,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "55",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 1117,
    "y": 412
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "29",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys garasje slås 52",
   "SuccessTransition": "30",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:5_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 52,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "65",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 1090,
    "y": 602
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "30",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Utelys slått på.",
      "message_no": "Utelys slått på.",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 1163,
    "y": 791
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Mens 30min etter soloppgang virker ikke:

{
 "Id": "76ee1b60-81e6-11ec-b73b-5ddeb0007231",
 "ClassId": "76ee1b60-81e6-11ec-b73b-5ddeb0007231",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-02-08T07:26:39.284097Z",
 "UpdatedAt": "2022-09-08T08:11:46.06666812+02:00",
 "Name": "Klokka 30 minutter etter soloppgang",
 "Group": "timer",
 "Description": "Utelys inngang slås av Utelys gjesterom kjeller slås av Utelys stue slås av Utelys garasje slås av ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "98",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 30 minutter etter soloppgang",
   "SuccessTransition": "99",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": null,
    "Expressions": [
     {
      "Comment": null,
      "Comments": "",
      "Expression": null,
      "Name": "Klokka 30 minutter etter soloppgang"
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": true,
    "Latitude": 58.8283,
    "Longitude": 5.72322,
    "SunriseTimeOffset": 30,
    "SunsetTimeOffset": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "nodeId": null,
     "nodeName": "time",
     "nodeType": "Timer"
    },
    "x": 685,
    "y": 219
   },
   "TypeAlias": "Time trigger"
  },
  {
   "Id": "99",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "100",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sunrise",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "100"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "nodeId": null,
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "Timer"
    },
    "x": 646,
    "y": 433
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "100",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys inngang slås av",
   "SuccessTransition": "101",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "nodeId": "53",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 612,
    "y": 608
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "101",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys gjesterom kjeller slås av",
   "SuccessTransition": "102",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "nodeId": "54",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 945,
    "y": 235
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "102",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys stue slås av",
   "SuccessTransition": "103",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "nodeId": "55",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 908,
    "y": 418
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "103",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys garasje slås av",
   "SuccessTransition": "104",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:5_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "nodeId": "65",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 865,
    "y": 610
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "104",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Utelys slått av.",
      "message_no": "Utelys slått av.",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 1096,
    "y": 765
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hei!
Ved en rask gjennomlesing så ser alt ut til å være riktig.
Kunne du forsøkt å sette en verdi til “0” på soloppgang flowen for SunsetTimeOffset?
Du kan også åpne flowen som ikke virker og trykke på “Log” nede til venstre - fylle inn litt mer en 10 events og trykke refresh, for å se om det gir noe mer info?

Da har jeg prøvd å sette 0 på SunsetTimeOffset.
Lyset slår seg fortsatt av akuratt ved soloppgang.
Loggen ser ut til å være litt bugget?
Jeg får ikke opp noe, på noen av automasjonene.
Jeg startet huben på ny i går, da fikk jeg opp noe på loggene, men når jeg skulle se igjen nå hva som skjedde med utelyset er det helt blankt.
Er det noe limit på logs totalt på huben, slik at den fjerner fra andre automasjoner om noen bruker mye log plass?
Startet automasjonen på nytt nå og da får jeg opp oppstartsloggen…
Det var ingen “Failed” på den:
Executed : 2 Failed : 0 Nodes : 7 Triggers : 1 Active triggers : 1 Active flows 0