Oppdatering av enheter

Det står på enhetene jeg har at de har OtA oppdateringer. Foregår dette automatisk eller er det noe jeg kan gjøre i FH appen?

OTA er ikkje støtta av FH enno. Per i dag så er einaste mogelegheit å kjøpe/låne ein Aeotec Z-Stick eller tilsvarande og bruke denne til oppdateringa.

Når det er sagt så er dette det forslaget som har nest flest stemmer av alle ynskje om ny funksjonalitet på Canny. Sleng gjerne inn endå ei stemme, så kanskje FH får dette på plass om ikkje så alt for lenge! :wink::+1:

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/integrated-ota-firmware-updates/

1 Like

Ser faktisk nå at jeg allerede har stemt denne opp :sweat_smile: Vi stemmer opp så mange gode forslag at det går i ball!

1 Like

Så sant som det er sagt! :+1::blush: Ikkje rart at nokon og kvar kan gå noko i surr frå tid til annan! :sweat_smile:

Til info, så kan du bare oppdatere med en Z-stick på enheter som “tillater” det. For f.eks fibaro må man ha en Fibaro gateway, da de ikke gir ut oppdaterings filene.

2 Likes