Oppdatering av app / diverse

Hei, har nylig utvidet med en del enheter. I den forbindelse oppdager jeg også at jeg trolig er på en veldig gammel versjon / app :see_no_evil: Det ble selvfølgelig oppdaget ETTER oppsett / pairing av alt av enheter. Når jeg nå har lasta ned ny app, så funker ikke min gamle login der. Betyr det at jeg må lage ny bruker samt adde hver eneste (24 enheter) på nytt igjen? Hvis ikke, forklar :grin:

Sliter også med et par ting;

1: har 2 stk roller shutter v2 som en gang i tiden ble forsøkt kobla, men lagt i skuffa… når jeg nå fikk hjelp til å koble disse riktig så får jeg ikke paira de med appen (gammel versjon).

2: jeg har bytta ut alt av halogen til LED, og monterte samtidig fibaro dimmer 2 i alle soner. Dette funker utmerket, men jeg synes lysstyrken på laveste dimming (1 %) fortsatt er i overkant lyst. Her har jeg hørt at man med parametre kan endre på det, men jeg vet ikke hvilke parametre jeg evt. skal skrive inn…

På forhånd takk til de som gidder… :slight_smile:

Hei og velkommen til forumet :slight_smile:

Du kan åpne menyen oppe til høyre for å se hvilken versjon du har.
Om du har 1.7.x må du først oppgradere til 1.9:


Følg denne guiden så går det fint :slight_smile: Enklere om du ekskluderer batterienheter før du oppgraderer til 1.9.
Etter du har fått alt opp å gå igjen med rekonfigurering og lagt inn batterienheter igjen (ref. guiden), kan du migrere over på ny app:


1. Du kan forsøke å ekskludere enhetene først (for å "resette" de) for å deretter legge de til på nytt. 2. Du kan kjøre en auto-kalibrering ved å sette parameter 13 - size 1 - value 1 (om du ikke har bypass tilkoblet) eller value 2 (om du har bypass tilkoblet)

Om du fortsatt ikke er fornøyd med dimmingen kan du justere parameter 1. Det setter laveste dim nivå.

For oversikt over alle parameter finner du de på manuals.fibaro.com/dimmer-2/

Takk, skal ta en ting av gangen å da er det vel lurt å starte med app :slight_smile: jeg er på v. 1.7.15 i gammel app. Jeg klarer ikke å finne noe sted for å gjøre oppgraderingen hverken i gammel eller ny app…? Må jeg legge inn hub i ny app før jeg får den muligheten?

du må klikke på “oppgrader Smarthub fra 1.7 til 1.9 - med ny z-wave motor” i svaret mitt for å åpne step-by-step guide :slight_smile:

Da er jeg over på 1.9.x, og alle enheter er rekonfigurert. Så da er neste steg å gå til ny app… men; jeg rakk å laste ned appen å lage ny bruker (samme e-post) som på gammel app, vil det skape problemer for meg? Ser jo nå at dette skjer automatisk når jeg migrerer :slight_smile:

Det skal gå fint så lenge eposten er den samme :slight_smile:

Utførte migrering nå, og får opp adressen i ny app men det er 0 enheter registrert. Det eneste som ser ut til å være med over er «loggen» over siste endringer :slight_smile: ps! Roller shutters funka omgående i ny versjon 1.9.x med pairing

Prøv å gå inn på innstillingsmenyen (skiftenykelen nedst i høgre hjørne) > husholdning > hub-innstillinger > synkroniser info. Då kan det hende ting dukkar opp som dei skal. :slight_smile:

1 Like

Takk, da kom jeg over på ny app :slight_smile: da gjenstår bare en siste ting før jeg slutter med maset.

Jeg forsøkte kalibreringen av fibaro dimmer 2 med å sette 13-1-1 som du skrev. Den dimma seg opp/ned før det slo seg av. Når jeg nå forsøker å slå lyset på igjen så blinker det til å skrus direkte av igjen… what to do? :see_no_evil:

1 Like

Se siste spm, tips? :see_no_evil:

Det einaste eg kan tenkje meg er at han dimmar for lågt slik at der ikkje vert nok spenning til å halde ljoset på.

Sidan du bruka 13-1-1 så har du ikkje Fibaro Bypass installera, stemmer det? Har du LED-ljos med låg effekt? I så fall kan dette vere årsaka.

Elles kan du prøve å auke minimum dimmenivå manuelt med hjelp av parameter:

fibaro

Forstår ikke hvordan dette skal fylles inn og hvor; hva skal stå hvor? :slight_smile:

Parameter: ?
Lengde: ?
Verdi: ?

Parameter 1, lengd 1, verdi 1-98. :wink:

Stemmer at jeg ikke har bypass forresten :slight_smile:

OK. Då ville eg prøva med parameter 1 fyrst og sett om det vart stabilt. Viss ikkje bør du nok vurdere Bypass. :slight_smile:

Det er anbefalt med bypass om lasten er under 50W. Med den vil også dimmespekteret øke :slight_smile:

1 Like

Men dette har jo fungert helt smertefritt, og fungerer smertefritt i alle andre soner uten bypass :-/ dette problemet oppsto etter 13-1-1 kalibreringen

Tja, eg ville nesten tru at autokalibreringa har feila av ein eller annan grunn, og sett lågaste dimmenivå for lågt.

Prøv å sjå kva som skjer viss du justerer parameter 1 til ein høgare verdi. Viss det klussar seg til kan du alltids køyre autokalibrering ein gong til. :slight_smile:

1 / 1 / 20
1 / 1 / 50

Fortsatt samme problem, lysene går på, dimmes ned til 0 omgående og slås deretter av

Hvor mye er den totale lasten på dimmeren?

Du kan også prøve å force trailing edge dimming eller leading edge dimming
image