Oppgradere fra gammel til ny hub?

Muligens diskutert før, i så fall link meg gjerne dit :slight_smile:

Jeg kjører Classic app og gammel hub (1.9.73). Jeg har kun z-wave enheter i nettverket mitt.

Hvilke fordeler vil det være for meg å oppgradere til ny hub? Ser at den støtter Zigbee…og en større gruppe produkter (Elko, Ikea etc) Noe annet å trekke frem?

Den nye skal ha noko betre yting viss du har mange integrasjonar (altså via Playground-appar eller tilsvarande). Og så misser du mogelegheita for å bruke EnOcean-einingar (slik som den gamle typen modusbrytar) utan å måtte ha ein USB-modul i tillegg. Elles er det vel i hovudsak Zigbee-støtta som er hovudforskjellen. :slight_smile:

Tibber fungerer også bare på gammel hub.

1 Like

Tibber pulse fungerer på ny hub. Er ikke full støtte av feks varmestyring, som det er på gammel hub.

1 Like