Hvilken app bør jeg ha, ny eller classic, eller begge?

Prøver å legge til assosiasjoner for z-wave produkter i FH-appen(den nye).
Når jeg finner instruksjoner med bilder på nettet ser det ut til å være utklipp fra classic-appen.
Da jeg ikke helt får til å “linke” produktene sammen lurer jeg på om jeg burde ha classic-appen? Har fra start brukt den nye appen, og nå når jeg jeg prøver å sette opp classic-appen finner den ikke huben. Går det an å å begge appene i drift?

Viss du har ny hub (den med Zigbee) så får du berre bruke ny app. Har du den gamle (med EnOcean) så kan du bruke båe.

Når det er sagt så treng du ikkje bruke gamal app for å gjere det du seier. Det er nok berre nettsidene til FH som ikkje er heilt oppdatera. Det einaste eg kjem på i farten som du berre kan gjere i den gamle appen er å kople til Tibber (men der er eit betaprogram på gong i den nye appen òg for dette no).

1 Like