Q-light parameter

Hei! Har fulgt parameter for å stille bunn-nivå på dimmeren - har satt parameter 1, 1 byte og verdi 20 - dette ser ikke ut til å endre minimumsnivået på dimmer, hvor jeg ønsker 20% minste verdi. Noen ide om hva jeg gjør feil?

Det ser jo riktig ut det. Blir det ingen virkning av parameterendring hverken ved dimming via app, eller fysisk på dimmeren?
Kan være at parameter kun stiller minimum dimmenivå som kan settes via app, men at det ikke gjelder fysisk dimmer🤔

Mulig, men ingen fysisk funksjon for minimumsnivå manuelt. Problemet er når noen i husstanden stiller lysstyrken for lavt, slik at tennspenning igjen ved neste bevegelse ikke er høy nok til at spottene går på…må vri på hjulet, da dimmer jo er på… den tenner jo automatisk på sist justerte nivå på dagtid. Blir kanskje custom flow som er løsningen om det ikke er mulig å sette på parameter

Jeg skal hjelpe en kompis med q-light. Ny FH kunde.
Ser du dine Q-Light dimmere under «Power» i FH app?
Vi ser dem ikke.

@Kairon Om det er Energi view du tenker på, så støtter ikke Q-Light effektmåling dessverre.