Reserverte z-wave adresser

Jeg har opplevd i det siste at det er problemer med å legge til nye enheter. De ender ofte opp med zw_0_0_0 og må eksluderes for så å gjøre et nytt forsøk.

Jeg legger da merke til at zw-adressene bare øker og øker, de frigjøres aldri selv etter ekskludering.
Jeg har pr. i dag 60 aktive adresser, men siste enhet fikk adresse 100.

Er det noen måte å frigjøre ubrukte adresser? Ellers kommer dette etterhvert til å bli en utfordring

Eg fekk ein kodesnutt frå FH som skal fikse dette:

 Topic: pt:j1/mt:cmd/rt:ad/rn:zw/ad:1
 
 {
   "serv": "zwave-ad",
   "type": "cmd.thing.delete",
   "val_t": "str_map",
   "val": {"address":"123","stop":""},
   "props": null,
   "tags": null,
   "src": "tplex-ui",
   "ver": "1",
   "uid": "81f805a1-635e-487b-8d65-a106c85bfdd4"
 }

Du byter då ut “123” med ei adresse som skal frigjerast.

NB: Brukast på eige ansvar, eg har ikkje fått testa sjølv enno! :wink:

Takker,
Jeg tester dette i kveld

1 Like

@ivan som gav meg denne sa òg at det er mogeleg at Zipgateway lyt startast på nytt etter at denne koden er køyrt (men det var ikkje heilt sikkert), samt at det kunne ta eit minutt eller to å eksekvere operasjonen.

Meld gjerne tilbake her i tråden om det fungerer som det skal. :slight_smile:

Målet til FH for framtida er visst at der skal vere automatikk i dette, altså at adressa vert frigjord i det ein ekskluderer den tilknytte eininga.

Hei!
Testa du dette? Fekk du det til å fungere? :slight_smile:

Hei,
Jeg har testa og det virka som han slapp adressa, men når jeg endelig fikk takk i et nytt produkt å legge til, så fortsatte den bare etter siste adresse, så nå er jeg på adresse 103 og jeg har 54 z-wave enheter pluss noen virtuelle.
Zigbee er utenom.
Totalt 69 enheter totalt.

Ja, det same skjedde her. Det kom ein evt.thing.exclusion_report i message stream, så antek at adressene er frigjort…

@KetilH @Torfinn

Hei igjen!

Har fått bekrefta frå Ivan at Z/IP gateway ikkje vil bruke frigitte adresser før den når maks antal (232).

Dagfinn

1 Like

Ahh…takk for oppklaring