Sette modus til ferie automatisk

Ser etter muligheten til å sette hjem-modus automatisk basert på sist registrerte bevegelse.

Bakgrunn:
Hytta er forlatt i to dager, ingen husket å sette feriemodus, ovnene fyrer for kråka i ukesvis. Det svir med dagens strømpriser.

Forslag til kode:
Når bevegelsessensor i stue ikke har registrert bevegelse på X antall døgn og hjem-modus er “home”, sett modus “vacation”

Utfordring:
Finner ikke noen funksjonalitet i TP-flow som bruker duration på state fra presence sensor. Har vært inne på tanken om å lage en “Virtual device” eller “Global variable” for å løse dette, men jeg synes det blir komplekst og håper det finnes en integrert løsning i fimp for å komme i mål.

1 Like

Hei!
Kanskje det kan funke å sette opp en automasjon som sier “Hvis bevegelse - ikke oppdaget - og modusen er hjemme → aktiver feriemodus”. Deretter kan du gå inn i tp-flow og legge en delay-node mellom “bevegelse ikke oppdaget” og “kjør feriemodus”. Delay-noden ligger under “flow control” og heter “wait”. Den baserer seg på millisekunder og 48 timer er 172 800 000 millisekunder :smiley:

2 Likes

Takk - det skal jeg prøve! :smiley:

Er det noen timeout/maks duration på wait-noden?

Det er jeg litt usikker på. Kanskje @espen vet mer? :smiley:

@Rafal Is there a max duration for the wait node? :slight_smile:

Yes, there’s always a limit, as memory is finished :slight_smile:

To be precise, this value is stored under int in golang, and our hubs are working on 32 bits so it’s 2147483647. 48h should still fit in, but 30 days will be an overflow. It’s about 24 days and sth. When overflowing that it might have unexpected timeouts.

2 Likes

Enklere å tenke motsatt ? Sett status til away hver 0900, 2300 ? Og så bare sett modus til home ved bryter eller bevegelse? Da merker du at du ikke har slått på men ingenting blir stående på fordi du glemmer…

Unless it’s a burglar, and you just didn’t receive your alarm :smiley:

vil vel at alle skal føle seg hjemme… Du må tenke sannsynlighet og konsekvens . Ett innbrudd hvert 10ende år, hvor du ikke får alarm 1 av 10 ganger… dvs att hvert 100 år bruker du 24kwh for å varme for tyven. Motsatt må du bruke 20 timer på å løse problem , løsning feiler en gang i året i ett døgn , over 100 år blir det 100*24kwh … så mye mer …

@ThomasR - you’re absolutely right, and your solution is good. That was just a side joke from myself :slight_smile:

Btw, if you know when you’ll be back from vacation, you can set a different time trigger for a specified date and time to change the mode or whatever you want.

2 Likes

Having coded realtime in real life , for a lifetime, I try to keep it simple. If you know end if vacation… and include that in algoritm … then you ned to code to handle also what to do if you forget to input Date, if Date is in the past , if Date is more thank 52 weeks into future…

And when you double number of codelines…the complexity an maintenance cost goes up by 2*2. …

:slight_smile:

(Fra mobil)

Thomas Reistad

Tlf: +047 97 05 05 21

Reistads OkBase
Lunderingen 28
3941 Porsgrunn

Foretaksnr: 921 022 646

+47 97 0505 21