Skifte romtermostat

har 2 danfoss stuetermostat hvorav en er defekt. ønsker å bytte til; Heatit - Termostat Z-TRM3. lar dette seg gjøre og kan jeg skifte selv

Viss det er snakk om ei vanleg Elko-ramme så skal det gå fint. Sjølve bytet lyt nok overlatast til ein elektrikar. :blush:

1 Like

ok. takk for svar. kontakter elektriker

1 Like