Smarthub update - energy-guard 1.0.0 & cloud-bridge 1.6.0

5 Likes

Ja og når kommer app 7.1 da???

1 Like

Så vi kan bruke prosent av snittprisen på en hel dag som trigger?
Vil det hjelpe meg å styre noe ut i fra hvis prisen er veldig høy eller lav en time eller to og ikke at hele døgnet er høyt eller lavt?

Dette er jo veldig bra!
Kjører beta på appen og ser at dette ligger klart til oppsett, dog fungerer ikke. Mulig det er meningen?
Ser ingen spor etter energy-guard 1.0.0 noen plass under hub informasjon.

Er det mulig å få en eksemel (flow) på hvordan det er tenkt brukt?