Smartlading Futurehome HAN og Easee

Vurderer Strømkontrollpakkken med Easee billader. Hvordan virker dette mhp.:

  • Satt effektgrense
  • Spotpris
  • Klokkeslett ferdig ladet

Hei og beklager sent svar!
I denne artikkelen vil du finne svar på punktene du lurer på, bortsett fra “klokkeslett ferdig ladet”. Vi har dessverre ikke dette implementert for øyeblikket, men les gjerne artikkelen her så skal du få en god forståelse for hvordan det funker :+1:

1 Like

Har et relatert spørsmål, hvordan få Easee laderen til å starte å lade automatisk når det er blant de 12 billigste timene, mens en bil er tilkoblet laderen? Min starter ikke av seg selv om bilen er tilkoblet mens det er dyr strøm, slik at lading ble stoppet.

Hei!
I systemet vårt har vi en programvare som heter “energy-guard”, det er denne som styrer logikken bak strømoptimaliseringen. Om du har aktivert StrømKontroll Panelet og tillater at laderen er tilgjengelig, vil denne følge energy-guard sin konfigurering. Her vil den sjekke status på enheter og strømpris ca. hvert 15. sekund. Så om du kobler inn laderen i en billig time, skal denne skru seg på innen 15 sek, og om du kobler den på i dyr time skal den skru seg på i timeskifte over i billig time.

Her ville jeg sjekket at hub og app er oppdatert og at Easee laderen ligger som aktiv i StrømKontroll Panelet. Hvis alt dette er sjekket ville jeg tatt kontakt med support (23 50 68 47) for feilsøk.

Skjønner, da skal jeg utforske litt mer her :+1::blush:

Det fungerte i dag, etter at jeg fjernet en inaktiv kobling til strømselskap i bilen :+1:
Da er neste håp at det blir hakket smartere, f.eks; lad de tre billigste timene før kl satt avgangstid. I tilegg at Strømkontroll kan trinne ned laderen, i stede for å skru den av, slik Tibber gjør! Da snakker vi god, lokalt styrt smartlading :wink:

1 Like

@Anders
Klarer Strømkontroll å trinne ned laderen ved lastbalansering nå? Får opp i Easee appen at ladestrømmen er redusert på grunn av lastbalansering. Har tilkoblet HAN-måler fra FH, og FH står som operatør i Easee appen og Strømkontroll er aktivt. Eller er det noe annet som tuller det til? :sweat_smile:

Hei!
Jeg må innrømme at jeg er litt usikker her, men tror at den skrur ned til “slow” om den mener dette er nok til å holde den under grensen. Slow er 10A, eller ca. 2,3 kW.
Er det slik at du var på vei til å nå grenseverdien ila. timen tror du?

Nei, ikke egentlig, så var litt tidlig. Ble også satt til 5,1kw, som jo er vesentlig raskere enn slow.
Ble bare nysgjerrig når det sto at den var skrudd ned pga lastbalansering :wink: