Smartlading Futurehome HAN og Easee

Vurderer Strømkontrollpakkken med Easee billader. Hvordan virker dette mhp.:

  • Satt effektgrense
  • Spotpris
  • Klokkeslett ferdig ladet

Hei og beklager sent svar!
I denne artikkelen vil du finne svar på punktene du lurer på, bortsett fra “klokkeslett ferdig ladet”. Vi har dessverre ikke dette implementert for øyeblikket, men les gjerne artikkelen her så skal du få en god forståelse for hvordan det funker :+1:

1 Like