Smartlading Futurehome HAN og Easee

Vurderer Strømkontrollpakkken med Easee billader. Hvordan virker dette mhp.:

  • Satt effektgrense
  • Spotpris
  • Klokkeslett ferdig ladet

Hei og beklager sent svar!
I denne artikkelen vil du finne svar på punktene du lurer på, bortsett fra “klokkeslett ferdig ladet”. Vi har dessverre ikke dette implementert for øyeblikket, men les gjerne artikkelen her så skal du få en god forståelse for hvordan det funker :+1:

1 Like

Har et relatert spørsmål, hvordan få Easee laderen til å starte å lade automatisk når det er blant de 12 billigste timene, mens en bil er tilkoblet laderen? Min starter ikke av seg selv om bilen er tilkoblet mens det er dyr strøm, slik at lading ble stoppet.

Hei!
I systemet vårt har vi en programvare som heter “energy-guard”, det er denne som styrer logikken bak strømoptimaliseringen. Om du har aktivert StrømKontroll Panelet og tillater at laderen er tilgjengelig, vil denne følge energy-guard sin konfigurering. Her vil den sjekke status på enheter og strømpris ca. hvert 15. sekund. Så om du kobler inn laderen i en billig time, skal denne skru seg på innen 15 sek, og om du kobler den på i dyr time skal den skru seg på i timeskifte over i billig time.

Her ville jeg sjekket at hub og app er oppdatert og at Easee laderen ligger som aktiv i StrømKontroll Panelet. Hvis alt dette er sjekket ville jeg tatt kontakt med support (23 50 68 47) for feilsøk.

Skjønner, da skal jeg utforske litt mer her :+1::blush:

Det fungerte i dag, etter at jeg fjernet en inaktiv kobling til strømselskap i bilen :+1:
Da er neste håp at det blir hakket smartere, f.eks; lad de tre billigste timene før kl satt avgangstid. I tilegg at Strømkontroll kan trinne ned laderen, i stede for å skru den av, slik Tibber gjør! Da snakker vi god, lokalt styrt smartlading :wink:

1 Like

@Anders
Klarer Strømkontroll å trinne ned laderen ved lastbalansering nå? Får opp i Easee appen at ladestrømmen er redusert på grunn av lastbalansering. Har tilkoblet HAN-måler fra FH, og FH står som operatør i Easee appen og Strømkontroll er aktivt. Eller er det noe annet som tuller det til? :sweat_smile:

Hei!
Jeg må innrømme at jeg er litt usikker her, men tror at den skrur ned til “slow” om den mener dette er nok til å holde den under grensen. Slow er 10A, eller ca. 2,3 kW.
Er det slik at du var på vei til å nå grenseverdien ila. timen tror du?

Nei, ikke egentlig, så var litt tidlig. Ble også satt til 5,1kw, som jo er vesentlig raskere enn slow.
Ble bare nysgjerrig når det sto at den var skrudd ned pga lastbalansering :wink:

Hei @AndreasS, nå støttes dynamisk lastbalansering :smile:

1 Like

Ja, det stemmer, bare ikke i strømkontroll enda, hvis jeg ikke har misforstått? :blush:

Har vært med i beta og testet den en stund :+1:

Å, kult, det visste jeg ikke :smile:

Jo, den står under StrømKontroll (eller misforstod jeg deg nå?):

Stemmer, men etter hva jeg har sett blir fremdeles lader skrudd av i 10 min om det er fare for å gå over kwh grense, men det er spilt viddmere og håper det kommer mer dynamisk styring her :blush::+1:

1 Like

Blir den slått helt av, ingen strøm til bil overhodet?

Jepp, pauset i 10 min og og så startet igjen for å holde under kwh grensen…

Det er ikke bra.

Hva? Så enten kjøres maksimal kursstrøm satt i Easee-appen, ellers så pauses økta i 10 min? Hele poenget med dynamisk lastbalansering må jo være å kunne justere ladestrømmen i trinn på for eksempel 1A…?

Kan hende jeg tar feil, men jeg opplever at lastbalansering er trinnløs, men energy threshold er det som kutter i 10 minutter om gangen også videre til neste.

Kan være det er pga jeg har kun lader i strømkontrol.

2 Likes

Det stemmer som @mhenkenis sier. Den dynamiske lastbalanseringen er akkurat dét, dynamisk. Så den vil justere trinnløst (eller trinnløst og trinnløst, pr 1 amp). Hvis du nærmer deg grensen på nettleie, og laderen blir valgt for å skalere ned, blir den satt på pause i 10 minutter,

1 Like

Okei, jeg er forvirret. Grunnen til min forvirring er innlegget fra @AndreasS lenger opp, hvor han ønsker mer dynamisk styring. Men du skriver jo at dere nå justerer dynamisk i trinn på 1A.

“Hvis du nærmer deg grensen på nettleie”, betyr det at faktisk påløpt forbruk for timen nærmer seg grensen, eller at det stipulerte forbruket for timen er over grensen? Det førstnevnte vil bare pause lader mot timesslutt, mens det første vil pause lader helt fra timesstart. Jeg regner med lader først vil forsøke å trinne ned ladestrømmen først, sant?

Eksempel:
Si huset ligger med et forbruk på 6 kW. Timeeffektgrense er satt til 10 kWh/h. Klokka ti over hel vil timeeffektalgoritmen ligge med et akkumulert et forbruk på 1 kWh, og et stipulert restforbruk på 5kWh, slik at timeforbruket (/“timeeffekten”) estimeres til 6 kWh. I dette tidspunktet slår lader inn med 32A (230V 1 fas), så 7.4kW. Momentanforbruket blir da 13.4 kW, og stipulert timesforbruk blir 1 kWh (brukt) + 11.16 kWh (stipulert) = 12.16 kWh.

Hva gjør lader nå?

  1. Trinner rett ned til (ca) 20A/4600W, slik at estimatet blir 1 kWh (brukt) + 8.83 kWh (stipulert) = 9.83 kWh?
  2. Trinner ned i steg på 1A, til estimatet blir lavere enn satt grense?
  3. Pauser?

Edit: ah, okei, jeg tror jeg skjønte det nå; lader styres helt forskjellig, avhengig av om det er dynamisk lastbalansering mot hovedsirking eller “(u)dynamisk effektbalansering” mot ønsket maksimal timeeffekt? Første kjører ladeffekt i trinn, mens det andre bare pauser… Er dette riktig?

Jeg er klar over at dette er to forskjellige ting, men dette burde jo kunne styres etter samme metodikk (at lader hele tiden er en justerbar/dynamisk topplast)… Nå snakker jeg helt for meg selv, men hadde hatt mye større nytte av å “trinnløst” kunne regulere ladehastighet mot timeeffekt, enn hovedsikring.

1 Like